logo
social
Valsts Stendes GSI 2015/8

Informācija par ieprikumu  „ Apkures sistēmas renovācija”, ID Nr. Valsts Stendes GSI 2015/8 - 
iepirkums pārtraukts 06.08.2015. objektīvu iemeslu dēļ - nepieciešams veikt grozījumus iepirkuma dokumentācijā.


Atbildes pretendentiem - Valsts Stendes GSI 2015/8, 21.07.2015.

Par iepirkuma „ Apkures sistēmas renovācija”, ID Nr. Valsts Stendes GSI 2015/8, nolikumu

APP “Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts” ir saņēmis piegādātāju jautājumus par iepirkuma “Apkures sistēmas renovācija”, ID Nr. Valsts Stendes GSI 2015/8, nolikumu, par ko sniedz šādu informāciju:

1.Jautājums
Vai tāmē ir jāparedz esošās sistēmas demontāžas darbi (pašā tāmes apjomu sadaļā nav paredzēts)?
Atbilde
Tāmē ir jāparedz esošās sistēmas demontāžas darbi.


2.Jautājums
Vai apkures stāvvadu novietojums ir tajās pašās vietās, kur vecā apkures sistēma (vai jāveido jauni caurumi)?
Atbilde
Apkures stāvvadu novietojums ir tajās pašās vietās, kur vecā apkures sistēma.


3.Jautājums
Nolikumā pielikums Nr.2 - ir norādīti celtnieciskie darbi - bet tāmē šādi darbi nav paredzēti? Vai šie darbi jāiekļauj apkures izbūves vienības izmaksās, vai šos darbus veic kāds cits?
Atbilde
Iepirkuma nolikuma pielikumā Nr. 2 "Tehniskā specifikācija" norādītie darbu apjomi ir jāsagatavo atbilstoši pielikumā Nr. 3 norādītajam. Minēto darbu apjomi pretendentam piedāvājumā jāsagatavo kā atsevišķa "Lokālā tāme Nr. 2".


Atbildes pretendentiem - Valsts Stendes GSI 2015/8, 16.07.2015.

Par iepirkuma „ Apkures sistēmas renovācija”, ID Nr. Valsts Stendes GSI 2015/8, nolikumu

 APP “Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts” ir saņēmis piegādātāju jautājumus par iepirkuma “Apkures sistēmas renovācija”, ID Nr. Valsts Stendes GSI 2015/8, nolikumu, par ko sniedz šādu informāciju:
1.Jautājums
Vai ir skaidrība par darba apjomiem un cik lielā mērā jūs vēlaties saglabāt veco apkures sistēmu?
Kāds ir siltuma avots?
Atbilde: Līdzšinējā (vecā) apkures sistēma netiek saglabāta, bet tiks nomainīta. Papildus norādām, ka daļa apkurs sistēmas jau ir nomainīta.
Siltuma avots ir granulu tipa apkures katls, kas tiek kurināts ar graudiem.
2.Jautājums
Lai objektīvi varētu sagatavot piedāvājumu, vai ir pieejams renovācijas projekts vai tehniskā shēma? Pielikumā Nr. 2 ir norādīts: Telpu numerācija ir atbilstoši projekta eksplikācijai?
Atbilde: Iepirkuma dokumentācijā norādītā Telpu numerācija ir atbilstoša būvprojekta eksplikācijai.
Ar objekta būvprojektu piegādātājiem iespējams iepazīties APP “Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts” (“Dižzemes”, p/n Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu novads), iepriekš vizītes laiku saskaņojot pa e-pastu stende.selekcija@apollo.lv.
3.Jautājums
Vai ir paredzēts uzstādīt apkures sistēmas noslēgarmatūru un regulēšanas armatūru, jo 3. pielikumā "Lokālā tāme Nr. 1" norādītajos darbu apjomos tas nav atrodams? Nav arī norādīts kur un cik vietās jāpieslēdzas pie esošās sistēmas.
Atbilde: Lai piegādātājs izvērtētu iepirkumam piedāvāto tehnisko risinājumu piegādātājiem iespējams personīgi iepazīties ar objekta būvprojektu APP “Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts” (“Dižzemes”, p/n Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu novads), iepriekš vizītes laiku saskaņojot pa e-pastu stende.selekcija@apollo.lv.
4.Jautājums
Vai pielikumā Nr. 2 "Tehniskā specifikācija" norādītie darbu apjomi jāsagatavo analoģiski kā pielikums Nr. 3? Vai tie ir jāsagatavo kā atsevišķa "Lokālā tāme Nr. 2", vai norādītie darbu apjomi ir jāiekļauj "Lokālā tāmē Nr.1?
Atbilde: Iepirkuma nolikuma pielikumā Nr. 2 "Tehniskā specifikācija" norādītie darbu apjomi ir jāsagatavo atbilstoši pielikumā Nr. 3 norādītajam?  Minēto darbu apjomi pretendentam piedāvājumā jāsagatavo kā atsevišķa "Lokālā tāme Nr. 2".
5.Jautājums

Vai tas tiks uzskatīts par ekvivalentu, ja vara caurules vietā tiks piedāvāts uzstādīt firmas "Viega" Prestabo cinkotās tērauda caurules?
Atbilde: Cinkotās tērauda caurules nav uzskatāmas par vara caurules ekvivalentu.
Vienlaikus norādām, ka pasūtītāja apkures sistēmas renovācijā nav pieļaujams izmantot cinkotas tērauda caurules, ko arī nepieļauj LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija". 


Valsts Stendes GSI 2015/9

Paziņojums par iepirkumu 13.07.2015. 
Iepirkuma priekšmets: APP “Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts” siltumnīcu apgaismojuma piegāde un ierīkošana 
Laika posms, līdz kuram var pieteikties: 2015. gada 21. jūlijam, plkst. 10.00 

Kontaktpersona par iepirkumu: Andis Prikulis, tel. 29585859

Iepirkuma nolikums pieejams šeit. 


Valsts Stendes GSI 2015/8

Paziņojums par iepirkumu 13.07.2015. 

Iepirkuma priekšmets: APP “Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts” apkures sistēmas renovācija 

Laika posms, līdz kuram var pieteikties: 2015. gada 21. jūlijam, plkst. 10.00 

Kontaktpersona par iepirkumu: Andis Prikulis, tel. 29585859

Iepirkuma nolikums pieejams šeit, lokālā tāme pieejama šeit.


Valsts Stendes GSI 2015/7

Paziņojums par pieņemto lēmumu 30.06.2015.
Iepirkuma priekšmets: "Zinātniskais pētījums ""Kviešu un miežu dubulto haploīdu izveidošana un novērtēšana", identifikācijas Nr. Valsts Stendes GSI 2015/7

Atbilstoši iepirkuma komisijas vērtēšanas rezultātiem, ņemot vērā pretendentu izvēles nosacījumu, kas paredz piešķirt iepirkuma izpildes tiesības piedāvājumam ar zemāko cenu par katru daļu atsevišķi, komisija nolemj:
................................................................................................................................................................

Paziņojums par iepirkumu 01.06.2015.

Iepirkuma priekšmets: "Zinātniskais pētījums ""Kviešu un miežu dubulto haploīdu izveidošana un novērtēšana"

Laika posms, līdz kuram var pieteikties: 2015. gada 15. jūnijam, plkst. 10.00 

Kontaktpersona par iepirkumu: Andis Prikulis, tel. 29585859

Iepirkuma nolikums pieejams šeit. 


Valsts Stendes GSI 2015/5

Paziņojums par pieņemto lēmumu 28.05.2015.

Iepirkuma priekšmets: 
"
Telfera, svaru un datortehnikas piegāde, identifikācijas Nr. Valsts Stendes GSI 2015/5

Atbilstoši iepirkuma komisijas vērtēšanas rezultātiem, ņemot vērā pretendentu izvēles nosacījumu, kas paredz piešķirt iepirkuma izpildes tiesības piedāvājumam ar zemāko cenu par katru daļu atsevišķi, komisija nolemj:


Līgums ar SIA "Silja" pieejams šeit.
Līgums ar SIA "EST Tehnoloģijas" pieejams šeit.
Līgums ar SIA "KOMTE" pieejams šeit.


Valsts Stendes GSI 2015/4

Informācija par iepirkumu  „Telfera un svaru piegāde”, ID Nr. Valsts Stendes GSI 2015/4 - 
iepirkums pārtraukts 14.04.2015. objektīvu iemeslu dēļ - nepieciešams veikt grozījumus iepirkuma dokumentācijā.


...............................................................................................................................................................
Valsts Stendes GSI 2015/3
Paziņojums par pieņemto lēmumu 08.05.2015.

Iepirkuma priekšmets: 
"
Degvielas piegāde, identifikācijas Nr. Valsts Stendes GSI 2015/3

Atbilstoši iepirkuma komisijas vērtēšanas rezultātiem, ņemot vērā pretendentu izvēles nosacījumu, kas paredz piešķirt iepirkuma izpildes tiesības piedāvājumam ar zemāko cenu par katru daļu atsevišķi, komisija nolemj:

Lēmums:

Līgums ar SIA "LATEVA" pieejams šeit. 
Līgums ar SIA "Baltimar VT" pieejams šeit. 

ESF ERAF CORE
MEKLĒT:

AKTUĀLI.


JAUNUMI.

VSGI @ TWITTER.

KĀ MŪS ATRAST.

Adrese: "Dižzemes", p/n Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258.

Skatīt Stendes Graudaugu selekcijas institūts. lielākā kartē
Kontakti:
Tel. 63291288
Fakss: 63291289
E-pasts: stende.selekcija@apollo.lv
*