logo
social
Valsts Stendes GSI 2015/1

Valsts Stendes GSI 2015/1

Paziņojums par iepirkumu 27.01.2015.

Iepirkuma priekšmets:"Minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu iegāde 2015.gadam

Laika posms, līdz kuram var pieteikties: 2014.gada 24. februārim plkst. 11.00

Kontaktpersona par iepirkumu: Igors Kude 29210259

Iepirkuma nolikums pieejams šeit. 


Iepirkuma pārtraukšana

Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu 21.01.2015.
Informējam, ka atklāts konkurss "
Minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu iegāde 2015.gadamNr. GSI 2014/19 ir pārtraukts.
Ieprikuma pātraukšanas pamats: netika iesniegts neviens piedāvājums.Valsts Stendes GSI 2014/19

Valsts Stendes GSI 2014/19

Paziņojums par iepirkumu 18.12.2014.

Iepirkuma priekšmets:"Minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu iegāde 2015.gadam

Laika posms, līdz kuram var pieteikties: 2014.gada 21. janvārim plkst. 11.00

Kontaktpersona par iepirkumu: Igors Kude 29210259

Iepirkuma nolikums pieejams šeit. 


Valsts Stendes GSI 2014/13

Rezultātu paziņojums 14.08.2014

Atbilstoši iepirkuma komisijas vērtēšanas rezultātiem, ņemot vērā pretendentu izvēles nosacījumu, kas paredz piešķirt iepirkuma izpildes tiesības piedāvājumam ar zemāko cenu, komisija nolemj:

Par iepirkuma piemērotākajiem pretendentiem tiek atzīti šādi piegādātāji ar sekojošiem piedāvājumiem:
N. p.k. Uzņēmuma nosaukums Piedāvā piegādāt saskaņā ar Nolikumu Specifikācijas
pielikums
Kopējā piedāvājuma cena EUR (bez PVN)
1. SIA „KEMEK Engineering” 1.daļa Laboratorijas un galda svaru iegāde 990,00
2. SIA „AiVi” 2. daļa Elektrotehniskas iekārtas laboratorijas un degustācijas telpu iekārtošanai 1850,42
3. SIA „KOMTE” 3. daļa Datoru un printeru iegāde 5214,00Valsts Stendes GSI 2014/11

Rezultātu paziņojums 25.07.2014
Atbilstoši iepirkuma komisijas vērtēšanas rezultātiem, ņemot vērā pretendentu izvēles nosacījumu, kas paredz piešķirt iepirkuma izpildes tiesības piedāvājumam ar zemāko cenu par katru daļu atsevišķi, komisija nolemj:

Lēmums:
Par iepirkuma piemērotākajiem pretendentiem tiek atzīti šādi piegādātāji ar sekojošiem piedāvājumiem :

N. p. k. Uzņēmuma nosaukums Piedāvā piegādāt saskaņā ar Nolikumu Specifikācijas
pielikums
Kopējā piedāvājuma cena EUR (bez PVN)
1. Lietuvas veselības zinātņu universitāte 2.Daļa Aminoskābju noteikšana labības un pākšaugu sēklās 7398,60 EUR

Iepirkums tiek realizēts ESF projekta „Jaunas zinātniskās grupas izveide daudznozaru pētījumam par graudaugu vietējā selekcijas materiāla izvērtēšanu pēc tā diētiskā potenciāla raksturojošiem rādītājiem un izmantošanas iespējām hronisku zarnu slimību prevencijā”  vienošanās Nr. 2013/0072/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/032 un ZM projekta „Pākšaugi – alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā: audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos”, līguma Nr. 210314/S56 ietvaros.


Valsts Stendes GSI 2014/11

Rezultātu paziņojums 15.07.2014

Atbilstoši iepirkuma komisijas vērtēšanas rezultātiem, ņemot vērā pretendentu izvēles nosacījumu, kas paredz piešķirt iepirkuma izpildes tiesības piedāvājumam ar zemāko cenu par katru daļu atsevišķi, komisija nolemj:

Lēmums:
Par iepirkuma piemērotākajiem pretendentiem tiek atzīti šādi piegādātāji ar sekojošiem piedāvājumiem :

N. p. k. Uzņēmuma nosaukums Piedāvā piegādāt saskaņā ar Nolikumu Specifikācijas
pielikums
Kopējā piedāvājuma cena EUR (bez PVN)
1. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” 1.Daļa E vitamīna ( alfa tokoferola) noteikšana miežu un auzu graudos 4032,00 EUR
2. z/s „Kaņepītes” 3. Daļa Graudu produktu sagatavošana klīniskā pētījuma vajadzībām 784,00 EUR
3. APP „Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts” 4. Daļa Lauku izmēģinājumi miežu un auzu genotipa novērtēšanai bioloģiskās saimniekošanas apstākļos 2016,00 EUR

Iepirkums tiek realizēts ESF projekta „Jaunas zinātniskās grupas izveide daudznozaru pētījumam par graudaugu vietējā selekcijas materiāla izvērtēšanu pēc tā diētiskā potenciāla raksturojošiem rādītājiem un izmantošanas iespējām hronisku zarnu slimību prevencijā”  vienošanās Nr. 2013/0072/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/032 un ZM projekta „Pākšaugi – alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā: audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos”, līguma Nr. 210314/S56 ietvaros.


Valsts Stendes GSI 2014/13

Paziņojums par iepirkumu 30.06.2014.

Iepirkuma priekšmets: Datora tehnikas, svaru un elektrotehnisku iekārtu iegāde

Laika posms, līdz kuram var pieteikties: 2014.gada 4.augustam plkst. 11.00

Kontaktpersona par iepirkumu: Igors Kude 29210259

Iepirkuma nolikums pieejams šeit. 


Valsts Stendes GSI 2014/4

Rezultātu paziņojums 15.04.2014

Atbilstoši iepirkuma komisijas vērtēšanas rezultātiem, ņemot vērā pretendentu izvēles nosacījumu, kas paredz piešķirt iepirkuma izpildes tiesības piedāvājumam ar zemāko cenu, komisija nolemj:
Lēmums:
Par iepirkuma piemērotākajiem pretendentiem tiek atzīti šādi piegādātāji ar sekojošiem piedāvājumiem :
N. p.k. Uzņēmuma nosaukums Piedāvā piegādāt saskaņā ar Nolikumu Specifikācijas
pielikums
Kopējā piedāvājuma cena EUR (bez PVN)
1. SIA „ELAGRO TRADE” 1.Daļa Minerālmēslu iegāde 20522,50
2. SIA „ELAGRO TRADE” 2. Daļa Augu aizsardzības līdzekļu iegāde 11495,47


ESF ERAF CORE
MEKLĒT:

AKTUĀLI.


JAUNUMI.

VSGI @ TWITTER.

KĀ MŪS ATRAST.

Adrese: "Dižzemes", p/n Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258.

Skatīt Stendes Graudaugu selekcijas institūts. lielākā kartē
Kontakti:
Tel. 63291288
Fakss: 63291289
E-pasts: stende.selekcija@apollo.lv
*