logo
social
Iepirkuma pārtraukšana

Informējam, ka Iepirkums pēc 82 panta
"MATERIĀLI LAUKA IZMĒĢINĀJUMIEM" Nr. Valsts Stendes GSI 2014/12 ir pārtraukts


VALSTS STENDES GSI 2014/14

Paziņojums par iepirkumu 30.06.2014.

Iepirkuma priekšmets: Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta laboratorijas ēkas  
  rekonstrukcija – 2. kārta


Laika posms, līdz kuram var pieteikties: 2014.gada 11.jūlijam plkst. 11.00

Kontaktpersona par iepirkumu: Igors Kude 29210259

Iepirkuma nolikums pieejams šeit.

Veicamo būvdarbu apjomi pieejami šeit.


Valsts Stendes GSI 2014/12

Paziņojums par iepirkumu 11.06.2014

Iepirkuma priekšmets: Materiāli lauka izmēģinājumiem”"
 

Laika posms, līdz kuram var pieteikties: 2014.gada 25.jūnijam, plkst. 1000

Kontaktpersona par iepirkumu: Igors Kude 29210259

Iepirkuma nolikums pieejams šeit

Tehniskā specifikācija - Tehniskais, Finanšu piedāvājums pieejams šeitValsts Stendes GSI 2014/8

Paziņojums par pieņemto lēmumu 29.04.2014

Iepirkuma priekšmets:  Zinātniskais pētījums: „Kviešu un miežu dubulto haploīdu līniju izveidošana un novērtēšana”

Līguma noslēgšanas datums: 14.05.2014

Lēmums:
Par iepirkuma piemērotāko pretendentu tiek atzīts šāds piegādātājs ar sekojošu piedāvājum
u :
Nr. P.k Pretendents Komisijas vērtējums
(atbilstība tehniskai specifikācijai)
Piedāvātā  kopējā   cena  EUR bez PVN 21%
1. LU  aģentūra "LU Bioloģijas institūts" Atbilst 9647,20


Valsts Stendes GSI 2014/8

Paziņojums par iepirkumu

Iepirkuma priekšmets: ZINĀTNISKAIS PĒTĪJUMS „ KVIEŠU UN MIEŽU DUBULTO HAPLOĪDU LĪNIJU IZVEIDOŠANA”"
 

Laika posms, līdz kuram var pieteikties: 2014. gada 22.aprīlim plkst. 11:00

Kontaktpersona par iepirkumu: Igors Kude 29210259

Iepirkuma nolikums pieejams
šeit.


Valsts Stendes GSI 2014/5

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Iepirkuma priekšmets: "Elektroenerģijas iegāde"

Līguma spēkā no: 01.04.2014.

Lēmums:
Par iepirkuma piemērotāko pretendentu tiek atzīts šāds piegādātājs ar sekojošu piedāvājumu :


Nr. P.k Pretendents Komisijas vērtējums
(atbilstība tehniskai specifikācijai)
Piedāvātā  cena EUR  par 1 KWh bez PVN
1. Latvenergo AS Atbilst 0.05406 


Valsts Stendes GSI 2014/2

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Iepirkuma priekšmets: Institūta darbinieku veselības apdrošināšana


N. p. k. Uzņēmuma nosaukums Gada atlīdzības limits vienam darbiniekam (EUR) Gada prēmija vienam darbiniekam (EUR) Kopējā piedāvājuma cena EUR (bez PVN)
1. AAS „BALTA” 2000.00 93.85 3941,70


Valsts Stendes GSI 2014/5

Paziņojums par iepirkumu

Iepirkuma priekšmets: ELEKTROENERĢIJAS IEGĀDE


Paredzamā elektroenerģijas piegāde:  līdz 150 000 kwh gadā; vienā laika zonā T6

Laika posms, līdz kuram var pieteikties: 2014. gada 3. martam plkst. 11:00

Kontaktpersona par iepirkumu: Igors Kude 29210259

Iepirkuma nolikums pieejams
šeit.

ESF ERAF CORE
MEKLĒT:

AKTUĀLI.


JAUNUMI.

VSGI @ TWITTER.

KĀ MŪS ATRAST.

Adrese: "Dižzemes", p/n Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258.

Skatīt Stendes Graudaugu selekcijas institūts. lielākā kartē
Kontakti:
Tel. 63291288
Fakss: 63291289
E-pasts: stende.selekcija@apollo.lv
*