logo
social
Valsts Stendes GSI 2014/18

Paziņojums par pieņemto lēmumu 22.12.2014.

Iepirkuma priekšmetsMūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide lauksaimniecības resursu izmantošanas pārtikas valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros”- klimata kameru, datu reģistrācijas un apstrādes iekārtu iegāde

Līguma noslēgšanas datums23.12.2014

Lēmums:

Par iepirkuma piemērotāko pretendentu tiek atzīts šāds piegādātājs ar sekojošu piedāvājumu:

Nr. P.k Pretendents Komisijas vērtējums
(atbilstība tehniskai specifikācijai)
Piedāvātā  kopējā   cena  EUR bez PVN 21%
1. SIA „Labochema Latvija” Atbilst 31160.00Valsts Stendes GSI 2014/18

Paziņojums par iepirkumu 05.12.2014.

Iepirkuma priekšmets: ""Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide lauksaimniecības resursu izmantošanas pārtikas valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros”- klimata kameru, datu reģistrācijas un apstrādes iekārtu iegāde"

Laika posms, līdz kuram var pieteikties: 2014.gada 16. decembrim plkst. 11.00 

Kontaktpersona par iepirkumu: Igors Kude 29210259

Iepirkuma nolikums, tehniskais un finansu piedāvājums pieejams šeit. 


Valsts Stendes GSI 2014/17

Paziņojums par pieņemto lēmumu 27.11.2014

Iepirkuma priekšmetsLaboratorijas iekārtu un papildus aprīkojuma iegāde Valsts Pētījumu Programmas „Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā” ietvaros

Līguma noslēgšanas datums: 01.12.2014

Lēmums:

Par iepirkuma piemērotāko pretendentu tiek atzīts šāds piegādātājs ar sekojošu piedāvājumu:

Nr. P.k Pretendents Komisijas vērtējums
(atbilstība tehniskai specifikācijai)
Piedāvātā  kopējā   cena  EUR bez PVN 21%

1.

SIA „Labochema Latvija”

Atbilst

3150.00 

2.

SIA „Labochema Latvija”

Atbilst

2980.00 

3.

SIA „Diamedica"

Atbilst

1330.00
Valsts Stendes GSI 2014/17

Paziņojums par iepirkumu 12.11.2014.

Iepirkuma priekšmets: Laboratorijas iekārtu un papildus aprīkojuma iegāde Valsts Pētījumu Programmas „Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā” ietvaros

Laika posms, līdz kuram var pieteikties: 2014.gada 24. novemnrim plkst. 11.00 

Kontaktpersona par iepirkumu: Igors Kude 29210259

Iepirkuma nolikums, tehniskais un finansu piedāvājums pieejams šeit. 
Valsts Stendes GSI 2014/16 ERAF

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Iepirkuma priekšmets: Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros- klimata kameru iegāde

Lēmuma pieņemšanas datums: 07.10.2014.

Lēmums:
Pamatojoties uz nepieciešamību veikt būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentācijā un tehniskās specifikācijas prasībās, APP „Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts” iepirkumu komisija 2014. gada 7. oktobra sēdē nolēma pātraukt atklātu konkursu „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros - klimata kameru iegāde”, iepirkuma ID Nr. Valsts Stendes GSI 2014/16 ERAF. 


Valsts Stendes GSI 2014/15

Paziņojums par pieņemto lēmumu 25.08.2014

Iepirkuma priekšmets: Dažādi materiāli lauka izmēģinājumiem

Līguma noslēgšanas datums: 27.08.2014

Lēmums:

Par iepirkuma piemērotāko pretendentu tiek atzīts šāds piegādātājs ar sekojošu piedāvājumu:

Nr. P.k Pretendents Komisijas vērtējums
(atbilstība tehniskai specifikācijai)
Piedāvātā  kopējā   cena  EUR bez PVN 21%
1. SIA „Silja” Atbilst 1337,51Valsts Stendes GSI 2014/16 ERAF

Paziņojums par iepirkumu 29.08.2014.

Iepirkuma priekšmets: Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros- klimata kameru iegāde

Laika posms, līdz kuram var pieteikties:  2014.gada
9. septembrim, plkst. 10:00

Kontaktpersona par iepirkumu: Igors Kude 29210259

Iepirkuma nolikums pieejams šeit.


Tehniskā specikācija pieejama šeit.

Iepirkuma NUTS kods LV003
Iepirkums tiek realizēts projekta "Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas  un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros" (Vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002) ietvaros.


VALSTS STENDES GSI 2014/15

Paziņojums par iepirkumu 12.08.2014.

Iepirkuma priekšmets: Dažādi materiāli lauka izmēģinājumiem

Laika posms, līdz kuram var pieteikties: 2014.gada 25.augustam plkst. 10.00

Kontaktpersona par iepirkumu: Igors Kude 29210259

Iepirkuma nolikums pieejams šeit.

Tehniskā specifikācija - Tehniskais, Finanšu piedāvājums pieejams šeit.

ESF ERAF CORE
MEKLĒT:

AKTUĀLI.


JAUNUMI.

VSGI @ TWITTER.

KĀ MŪS ATRAST.

Adrese: "Dižzemes", p/n Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258.

Skatīt Stendes Graudaugu selekcijas institūts. lielākā kartē
Kontakti:
Tel. 63291288
Fakss: 63291289
E-pasts: stende.selekcija@apollo.lv
*