logo
social
Atbildes pretendentiem - Valsts Stendes GSI 2015/5

APP “Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts” ir saņēmusi piegādātāju jautājumus par iepirkuma “Telfera, svaru un datortehnikas piegāde”, ID Nr. Valsts Stendes GSI 2015/5, nolikumu, par ko sniedz šādu informāciju:
 
Par iepirkuma 1.daļu  - Telfera piegāde, atbildes pieejamas šeit.
 
Par iepirkuma 2.daļu  - Svaru piegāde, atbildes pieejamas šeit.

Informācija ievietota 07.05.2015.
 


Valsts Stendes GSI 2015/5

Paziņojums par iepirkumu 28.04.2015.

Iepirkuma priekšmets:  Telfera, svaru un datortehnikas piegāde atbilstoši iepirkuma nolikuma 2.pielikuma prasībām

Laika posms, līdz kuram var pieteikties: 2015. gada 11. maijam, plkst. 10.00 

Kontaktpersona par iepirkumu: Andis Prikulis, tel. 29585859

Iepirkuma nolikums, tehniskais un finansu piedāvājums pieejams šeit. 


Valsts Stendes GSI 2015/3

Paziņojums par iepirkumu 14.04.2015.

Iepirkuma priekšmets:  Degvielas (benzīna A95, dīzeļdegvielas, dīzeļdegvielas, kurai piemēro akcīzes nodokļa atvieglojumu, un kurināmās degvielas) piegāde APP “Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts” vajadzībām

Laika posms, līdz kuram var pieteikties: 2015. gada 27. aprīlim plkst. 10.00 

Kontaktpersona par iepirkumu: Andis Prikulis, tel. 29585859

Iepirkuma nolikums, tehniskais un finansu piedāvājums pieejams šeit. 


Valsts Stendes GSI 2015/2

Paziņojums par pieņemto lēmumu 20.03.2015.

Iepirkuma priekšmets:
"
Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta laboratorijas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana”, identifikācijas Nr. Valsts Stendes GSI 2015/2

Lēmums:
Par iepirkuma piemērotāko pretendentu tiek atzīts SIA"DSI PLUS" ar sekojošu piedāvājumu:
Nr. p.k Pretendents Komisijas vērtējums
(atbilstība tehniskai specifikācijai)
Piedāvātā  kopējā   cena  EUR bez PVN 21%
1. SIA „DSI PLUS” Atbilst 32611.87Atbilde pretendentam

APP “Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts” ir saņēmusi piegādātāja jautājumus par iepirkuma “Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta laboratorijas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana”, ID Nr. Valsts Stendes 2015-2, nolikumu, par ko sniedz šādu informāciju:
  1. Jautājums
Nolikuma punktā 2.4. minēts, ka Pretendentam saskaņā ar pasūtītāja vajadzībām un pieprasījumu būs jāveic arī citi (ne tikai šī nolikuma 2.2.punktā norādītie) būvdarbi – lūdzu sniegt skaidrojumu, kā tiks apmaksāti citi darbi?
 
Atbilde
Ja radīsies vajadzība Pasūtītājam pēc papildus darbiem, kas nav ietverti iepirkumā, tie tiks atmaksāti papildus no Pasūtītāja līdzekļiem;

  1. Jautājums
Lūdzam precizēt kāda tipa notek sistēmas ir paredzētas – četrkantīgas vai apaļas?
 
Atbilde
Ir paredzētas apaļas ūdens notek sistēmas.

  1. Jautājums
Vai skārda palodzes ir paredzētas cinkotas vai krāsotas?
 
Atbilde
Skārda palodzes paredzētas cinkotas.Valsts Stendes GSI 2015/2

Paziņojums par iepirkumu 09.02.2015.

Iepirkuma priekšmets: 
Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta laboratorijas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana

Laika posms, līdz kuram var pieteikties: 2015. gada 27. februārim plkst. 11.00 

Kontaktpersona par iepirkumu: Igors Kude 29210259

Iepirkuma nolikums, tehniskais un finansu piedāvājums pieejams šeit
 

Ēkas fasādes rekonstrukcijas projekts pieejams
šeit. Valsts Stendes GSI 2014/20

Paziņojums par pieņemto lēmumu 27.01.2015.

Iepirkuma priekšmets: „Institūta darbinieku veselības apdrošināšana 2015. gadam


N. p. k. Uzņēmuma nosaukums Gada atlīdzības limits vienam darbiniekam (EUR) Gada prēmija vienam darbiniekam (EUR) Kopējā piedāvājuma cena EUR (bez PVN)
1. AAS „BALTA” 2000.00 93.00 3906.00Valsts Stendes GSI 2014/20

Paziņojums par iepirkumu 18.12.2014.

Iepirkuma priekšmets: „Institūta darbinieku veselības apdrošināšana 2015. gadam

Paredzamā līgumcena bez PVN: 5700.00 EUR

Laika posms, līdz kuram var pieteikties: 2015. gada 22. janvāris plkst. 11:00 

Kontaktpersona par iepirkumu: Igors Kude 29210259

Iepirkuma nolikums pieejams
 šeit

ESF ERAF CORE
MEKLĒT:

AKTUĀLI.


JAUNUMI.

VSGI @ TWITTER.

KĀ MŪS ATRAST.

Adrese: "Dižzemes", p/n Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258.

Skatīt Stendes Graudaugu selekcijas institūts. lielākā kartē
Kontakti:
Tel. 63291288
Fakss: 63291289
E-pasts: stende.selekcija@apollo.lv
*