logo
social
Jaukus svētkus!
Pievienots: 17.11.2015

Daudz laimes LATVIJA! 
 

Paldies par svētku koncertu Lībagu sākumskolas skolēniem un skolotājiem!
 


Integrētās Audzēšanas Skola aicina uz semināru par latvāņu ierobežošanu
Pievienots: 06.11.2015

Integrētās Audzēšanas Skola aicina uz semināru par latvāņu ierobežošanu
 
Latvijas pašvaldības un citi interesenti, kuriem ir aktuāla problēma ar latvāņiem, tiek aicinātas uz semināru: "Latvāņu ierobežošana, izmantojot integrētās augu aizsardzības metodes".  Seminārs būs praktisks ar konkrētiem piemēriem no attiecīgajiem Latvijas novadiem, ar jaunākajām atziņām, un būtiski citādu pieeju latvāņu apkarošanas metodēs.
Semināra programma .
Pieteikšanās līdz šī gada 20.novembrim, aizpildot  Pieteikums semināram .
Seminārs Valsts Stendes graudaugu  selekcijas institūta zālē  -  1. decembrī!


Reorganizēs lauksaimniecības nozares valsts zinātniskos institūtus
Pievienots: 16.10.2015

Otrdien, 13. oktobrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto rīkojuma projektu, kas paredz lauksaimniecības nozares valsts zinātnisko institūtu reorganizāciju un to nodošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) pārraudzībā. Rīkojuma projekts izstrādāts saskaņā ar ieteikumiem, kas sagatavoti, ņemot vērā Latvijas zinātnes starptautisko izvērtējumu.

Lai nodrošinātu Latvijas zinātnes strukturālās reformas zinātnes resursu efektīvai izmantošanai, plānots līdz 2015. gada 30.decembrim reorganizēt lauksaimniecības nozares valsts zinātniskos institūtus – Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtam pievienojot Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtu un Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtu, kā arī iekļaujot tajā SIA „Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” zinātnisko personālu. Ar šo reorganizāciju paredzēts izveidot jaunu zinātnisko institūciju „Agroresursu un ekonomikas institūts” ar atvasinātas publiskas personas statusu un to nodot LLU pārraudzībā.

Tāpat zinātniskajam potenciālam paredzēts izveidot jaunu zinātnisko institūtu „Dārzkopības institūts”, apvienojot Latvijas Valsts augļkopības institūtu ar SIA „Pūres dārzkopības pētījumu centrs” zinātnisko personālu un zemnieku saimniecības „Vīnkoki” zinātnisko personālu, ko arī plānots nodot LLU pārraudzībā kā atvasinātu publisku personu.

Latvijas zinātnes starptautiskajā izvērtējumā, ko Izglītības un zinātnes ministrija 2013. gadā īstenoja sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes sekretariātu Latvijā, tika analizēta Latvijas zinātnes situācija Eiropas Savienības Kopīgās pētniecības telpas un sadarbības pētniecībā kontekstā un sniegti ieteikumi par Latvijas zinātnes strukturālām reformām zinātnes resursu efektīvai izmantošanai un veiktspējas palielināšanai.

Plašāka informācija par MK rīkojuma projektu „Par atvasinātu publisku personu “Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts”, “Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts”, “Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts” un “Latvijas Valsts augļkopības institūts” reorganizāciju” pieejama MK mājaslapā.

Informāciju sagatavojusi - Viktorija Kalniņa (sabiedrisko attiecību speciāliste), tālrunis: 67027622, viktorija.kalnina@zm.gov.lv
Atsauce uz rakstu: http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/reorganizes-lauksaimniecibas-nozares-valsts-zinatniskos-institutusJānim Lielmanim 120
Pievienots: 16.10.2015

 Valsts Stendes selekcijas stacijas pirmajam vadītājam  
Jānim Lielmanim 
120
 

 
Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta pirmsākumi ir 1922. gada 23. aprīlī senajā Stendes muižā dibinātā Latvijā pirmā Valsts Stendes selekcijas stacija. Institūta veidošanā un attīstības vēsturē īpaša vieta ir šīs iestādes pirmajam vadītājam, agronomam un  selekcionāram, lauksaimniecības zinātņu doktoram Jānim Lielmanim, kura 120. dzimšanas dienu pieminam šomēnes.  Agronomijas zinātne uzskata Jāni Lielmani par praktiskās  selekcijas  pamatlicēju Latvijā. Zinātnieka devums atzinīgi novērtēts  jau 1933.  gadā ar 4. šķiras „Triju Zvaigžņu” ordeni.
    Jānis Hilarijs Lielmanis dzimis 1895. gada 16. oktobrī Vidzemē, Trikātas pagasta Jaunķērpju mājās, augstāko izglītību ieguvis Rīgas Politehniskā institūta Agronomijas fakultātē, Maskavas Lauksaimniecības institūtā, agronoma grādu - Latvijas Universitātes  Lauksaimniecības fakultātē (1922.). 
Viņš vadīja Valsts Stendes selekcijas staciju no 1922. līdz 1940. gadam, kad pārgāja docenta darbā uz Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju. Otrā pasaules kara gados J. Lielmanis strādāja Lauksaimniecības ģenerāldirekcijas izmēģinājumu un izpētes darba nodaļā Rīgā. Laikā no 1944. gada Jānis Lielm
anis atjaunoja Stendes selekcijas stacijas darbību Stendes muižā, no 1947 līdz 1956. gadam strādāja Stendē direktora vietnieks zinātniskā darbā, bet no 1957. līdz 1970. gadam kā zinātnieks un āboliņa selekcionārs Latvijas Zemkopības zinātniskajā institūtā.
     Zināšanas laukaugu selekcijā J. Lielmanis apguvis jau studiju laikā, stažējoties ārvalstīs, un  pilnveidojis praktiskā darbā  kā selekcionārs,  radot 13 auzu, zirņu, vīķu un āboliņa šķirnes. 
Ievērojamais latviešu zinātnieks mūžībā aizgāja 1970. gada 4. martā un apbedīts Lāčupes kapsētā Rīgā.
    Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts, Latvijas Lauksaimniecības un Meža zinātņu akadēmija un Latvijas Lauksaimniecības universitāte 1991. gadā nodibināja agronoma Jāņa Lielmaņa prēmiju, ko par izciliem sasniegumiem kultūraugu selekcijā un sēklkopībā piešķir reizi trīs gados. Jāņa Hilarija Lielmaņa dzīve un zinātniekā darbība aprakstīta viņa kolēģa Friča Jansona (1923 – 1992) sastādītajā un 1994. gadā izdotajā grāmatā „Jānis Lielmanis dzīvē un darbā”.

   Vairāk par agronomu, zinātnieku un selekcionāru Jāni Lielmani varat uzzināt arī šeit.: http://www.degruyter.com/view/j/prolas.2012.66.issue-1-2/v10046-011-0050-0/v10046-011-0050-0.xmlNoslēdzies ESF līdzfinansētais VSGSI un LU sadarbības projekts
Pievienots: 09.09.2015

ESF līdzfinansētais VSGSI un LU sadarbības projekts "Jaunas zinātniskās grupas izveide daudznozaru pētījumam par graudaugu vietējā selekcijas materiāla izvērtēšanas pēc tā diētiskā potenciāla raksturojošiem rādītajiem un izmantošanas iespējām hronisku zarnu slimību prevencijā" (vienošanās Nr. 2013/0072/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/032)" noslēdzies. 
Mūsu sadarbības partneri par projektu  - skatīt šeit: http://www.lu.lv/zinas/t/35149/


Ziemas kviešu "Edvīns" raža Stendē
Pievienots: 14.08.2015

Stendē novākti ziemas kviešu "Edvīns" sēklu lauki 10.5 ha. Vidējā ražība 7.1 t/ha. Kopējā N (slāpekļa) deva 110 kg/ha + fungicīds 2x, Retardants 2x, mikroelements 1x. Veldre nav.  
  
  


Sakām PALDIES semināra dalībniekiem!
Pievienots: 13.08.2015

Paldies visiem semināra "Vietējo labību pilngraudu produkti hronisku zarnu u.c. slimību prevencijā" dalībniekiem!Seminārs Talsos: klīniskie pētījumi par graudu produktiem hronisku zarnu slimību prevencijā
Pievienots: 24.07.2015

 

ESF ERAF CORE
MEKLĒT:

AKTUĀLI.


JAUNUMI.

VSGI @ TWITTER.

KĀ MŪS ATRAST.

Adrese: "Dižzemes", p/n Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258.

Skatīt Stendes Graudaugu selekcijas institūts. lielākā kartē
Kontakti:
Tel. 63291288
Fakss: 63291289
E-pasts: stende.selekcija@apollo.lv
*