logo
social
Laboratorija / Par laboratoriju

Uzziņai:
Pirmā Agroķīmijas laboratorija stacijā iekārtota 1923.gadā. Pētnieciskajā darbā tā īpaši aktīvi iesaistījās 60.-70.gados, kad stacijā plaši tika iekārtoti izmēģinājumi agrotehnikas jomā. Kviešu cepamīpašību novērtēšanai no 1927.gada darbību uzsāk Graudu tehnoloģijas laboratorija. 30-gados daudz strādāts linkopības jomā un Stacijā tika iekārtota arī Linu apstrādes tehnoloģijas laboratorija. Tās darbību pārtrauca Otrais pasaules karš un tikai pēc 1990.gada Stendē atsākās graudu tehnoloģisko īpašību  - kviešu un rudzu graudu kvalitātes novērtēšana.

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtā darbojas Graudu tehnoloģijas un agroķīmijas laboratorija.
Laboratorija aprīkota ar iekārtām, lai veiktu izpēti šādiem testēšanas objektiem:
  • graudi un to pārstrādes produkti
  • augu biomasa
  • augsne

Graudu tehnoloģijas un agroķīmijas laboratorija nosaka bioķīmiskos un fizikālos rādītājus,  izmantojot  gan standarta, gan ekspresmetodes.
Analīzes tiek veiktas gan zinātniski pētnieciskā  darba, gan individuālu pasūtītāju (zemnieku u.c. interesentu) vajadzībām.

Lai garantētu analīžu objektivitāti, laboratorija no 2006. gada ir akreditēta Latvijas nacionālajā akreditācijas birojā (reģ.Nr LATAK-T-313-07-2006), kas apliecina darba atbilstību LV EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām. Akreditācijas joma: graudu un to pārstrādes produktu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana nereglamentētā un reglamentētā sfērā.

Valsts Stendes GSI laboratorija ir uzstādīts graudu analizators Infratec Analyser 1241. Iekārtai ir veikta kalibrējumu standartizācija un tā iekļauta Latvijas Infratec Graudu Tīklā.


No 2015. gada darbību uzsāka  Pirmselekcijas laboratorija, kuras uzdevums ir ieviest mūdienīgas biotehnoloģijas metodes selekcijas praksē un,  izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, saīsināt selekcijas procesu tā sākomposmā.
 

ESF ERAF CORE
MEKLĒT:

AKTUĀLI.


JAUNUMI.

VSGI @ TWITTER.

KĀ MŪS ATRAST.

Adrese: "Dižzemes", p/n Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258.

Skatīt Stendes Graudaugu selekcijas institūts. lielākā kartē
Kontakti:
Tel. 63291288
Fakss: 63291289
E-pasts: stende.selekcija@apollo.lv
*