logo
social
Par paveikto ERAF līdzfinansētajā projektā Nr. 2010/0273/2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/083

Atskaite par sasniegtajiem rezultātiem
Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda līdzfinansētā projekta  Nr. 2010/0273/2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/083 „Vietējas izcelsmes graudaugu sugu potenciāla izvērtēšana un šķirņu iegūšana izmantošanai īpašas diētiskās pārtikas produktu ieguvē" atskaiti par saniegtajiem rezultātiem laika posmā no 2010.gada 1.aprīļa - 2013.gada 31.martam iespējams aplūkot šeit.


Par paveikto ERAF līdzfinansētajā projektā Nr. 2010/0273/2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/083 līdz 31.01.2013

Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda līdzfinansētā projekta  Nr. 2010/0273/2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/083 „Vietējas izcelsmes graudaugu sugu potenciāla izvērtēšana un šķirņu iegūšana izmantošanai īpašas diētiskās pārtikas produktu ieguvē" atskaiti par 7. pārskata perioda I cet. (no 01.11.2012. – 31.01.2013.) veiktajām aktivitātēm iespējams aplūkot šeit.


Par paveikto ERAF līdzfinansētajā projektā Nr. 2010/0273/2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/083 līdz 31.10.2012

Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda līdzfinansētā projekta  Nr. 2010/0273/2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/083 „Vietējas izcelsmes graudaugu sugu potenciāla izvērtēšana un šķirņu iegūšana izmantošanai īpašas diētiskās pārtikas produktu ieguvē" atskaiti par 6. pārskata perioda (no 01.06.2012. – 31.10.2012.) veiktajām aktivitātēm iespējams aplūkot šeit.


Par paveikto ERAF līdzfinansētajā projektā Nr. 2010/0273/2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/083 līdz 31.05.2012

Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda līdzfinansētā projekta  Nr. 2010/0273/2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/083 „Vietējas izcelsmes graudaugu sugu potenciāla izvērtēšana un šķirņu iegūšana izmantošanai īpašas diētiskās pārtikas produktu ieguvē" atskaiti par 5. pārskata perioda (no 01.02.2012. – 31.05.2012.) veiktajām aktivitātēm iespējams aplūkot šeit.


Par paveikto ERAF līdzfinansētajā projektā Nr. 2010/0273/2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/083 līdz 31.12.2011.

Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda līdzfinansētā projekta  Nr. 2010/0273/2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/083 „Vietējas izcelsmes graudaugu sugu potenciāla izvērtēšana un šķirņu iegūšana izmantošanai īpašas diētiskās pārtikas produktu ieguvē" atskaiti par 4. pārskata perioda (no 01.10.2011. – 31.12.2011.) veiktajām aktivitātēm iespējams aplūkot šeit.

Projektā iegūtie rezultāti publicēti vairākās populārzinātniskās publikācijās.


Par paveikto ERAF līdzfinansētajā projektā Nr. 2010/0273/2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/083 līdz 30.09.2011.

Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda līdzfinansētā projekta  Nr. 2010/0273/2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/083 „Vietējas izcelsmes graudaugu sugu potenciāla izvērtēšana un šķirņu iegūšana izmantošanai īpašas diētiskās pārtikas produktu ieguvē" atskaiti par 3. pārskata perioda (no 01.06.2011. – 30.09.2011.) veiktajām aktivitātēm iespējams aplūkot šeit.


Par paveikto ERAF līdzfinansētajā projektā Nr. 2010/0273/2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/083 līdz 01.06.2011

Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda līdzfinansētā projekta  Nr. 2010/0273/2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/083 „Vietējas izcelsmes graudaugu sugu potenciāla izvērtēšana un šķirņu iegūšana izmantošanai īpašas diētiskās pārtikas produktu ieguvē" atskaiti par 2. pārskata perioda (no 01.12.2010. – 31.05.2011.) veiktajām aktivitātēm iespējams aplūkot šeit.

Šeit varat iepazīties ar izziņas materiālu par graudiem.

ESF ERAF CORE
MEKLĒT:


EF LĪDZFINANSĒTIE PROJEKTI:

ERAF 002

ERAF 083

ERAF 082

ESF 099

ESF 032

ERAF 001
*