logo
social
Iepirkumi līdz Ls 3000

Iiepirkuma uzvarētājs - AS "Virši - A"
Piedāvāta iepirkuma Iezīmētie (marķētie) naftas pārstrādes produkti, bez biodegvielas piejaukuma kopējā summa par (4000 L)bez PVN 1996.72Ls
Datums, kad noslēgts līgums - 22.08.2011Marķētā degviela

Iepirkumi līdz Ls 3000
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk - likums) uz šajā sadaļā publicētajiem iepirkumiem neattiecas likuma regulējums un tiem ir tikai informatīvs raksturs.
Šajā sadaļā tiek publicēti tikai atsevišķi specifiski iepirkumi, lai noskaidrotu tirgus tendences un iespējamās piedāvājumu cenas šajā jomā.
Saņemot piedāvājumus par šajā sadaļā publicētajiem iepirkumiem, tiem ir tikai informatīvs raksturs un Pasūtītājam to saņemšana neuzliek nekādus pienākumus vai saistības attiecībā uz piedāvājuma pasniedzēju.

Iepirkuma priekšmets:
Iezīmētie (marķētie) naftas pārstrādes produkti, bez biodegvielas piejaukuma.

Plānotais iepirkšanas daudzums 2011 gadā (4000 litri).

Informatīvā rakstura piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
18.08.2011.

Iepirkuma kontakt persona:
Jānis Mucenieks mob. tel. 29210259
janis.mucenieks@stendeselekcija.lv

Plānotā līguma summa:
1500 Ls bez PVNIepirkumi līdz Ls 3000

N.
p.
k.
Iepirkuma priekšmeta nosaukums Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Iepirkuma dokumentu elektroniskā versija Iepirkuma kontaktpersona/ telefons Plānotā līguma summa Iepirkuma uzvarētājs un datums, kad noslēgts līgums
 1      GSI_2008_2.doc      
             
             


Iepirkumi līdz Ls 3000

Iiepirkuma uzvarētājs - AAS "Balta"
Piedāvāta iepirkuma (Institūta nodarbināto personu veselības apdrošināšana, finansējot polišu iegādi no privātajiem līdzekļiem)
summa par 43 personām bez PVN 2560 Ls
Datums, kad noslēgts līgums - 28.01.2011


Iepirkumi līdz Ls 3000

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk - likums) uz šajā sadaļā publicētajiem iepirkumiem neattiecas likuma regulējums un tiem ir tikai informatīvs raksturs.
Šajā sadaļā tiek publicēti tikai atsevišķi specifiski iepirkumi, lai noskaidrotu tirgus tendences un iespējamās piedāvājumu cenas šajā jomā.
Saņemot piedāvājumus par šajā sadaļā publicētajiem iepirkumiem, tiem ir tikai informatīvs raksturs un Pasūtītājam to saņemšana neuzliek nekādus pienākumus vai saistības attiecībā uz piedāvājuma pasniedzēju.

Iepirkuma priekšmets:
„Institūta nodarbināto personu veselības apdrošināšana, finansējot polišu iegādi no privātajiem līdzekļiem”.
Apdrošināmo darbinieku skaits 25-30
1. Tehniskajā piedāvājumā pretendents iesniedz šādus dokumentus un informāciju:
1.1. darbinieku veselības apdrošināšanas pamata programmu (veidus) un papildprogrammu aprakstu ar apdrošinājuma summām, limitu un atlaižu lielumu atsevišķiem pakalpojumiem;
1.2. veselības apdrošināšanas noteikumus juridiskām personām;
1.3. polises, kartes vai dokumentu komplekta paraugu, kāds tiks izsniegts apdrošinātajai personai;
1.4. ārstniecības līguma organizāciju sarakstu Talsos, Rīgā un visā Latvijā ;
1.5. precīzu pakalpojumu sarakstu, kurus Pretendents neapmaksā;
1.6. papildu ierobežojumu sarakstu, ja tādi paredzēti;
1.7. apmaksas kārtību par pakalpojumiem, kas saņemti iestādēs, ar kurām Pretendents nav noslēdzis līgumus;
1.8. procedūras un termiņus, kādā veicamas izmaiņas polisēs.

Informatīvā rakstura piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 26.01.2011.

Iepirkuma kontakt persona:
Jānis Mucenieks mob. tel. 29210259
janis.mucenieks@stendeselekcija.lv

Plānotā līguma summa:
2999 Ls bez PVN

ESF ERAF CORE
MEKLĒT:

AKTUĀLI.


JAUNUMI.

VSGI @ TWITTER.

KĀ MŪS ATRAST.

Adrese: "Dižzemes", p/n Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258.

Skatīt Stendes Graudaugu selekcijas institūts. lielākā kartē
Kontakti:
Tel. 63291288
Fakss: 63291289
E-pasts: stende.selekcija@apollo.lv
*