logo
social
Valsts Stendes GSI 2013/11 ESF

Paziņojums par 10.12.2013 pieņemto lēmumu

Iepirkuma priekšmets: Juridisko pakalpojumu nodrošināšana projekta īstenošanai un administrēšanai
Lēmums:
Par iepirkuma piemērotāko pretendentu tiek atzīts šāds piegādātājs ar sekojošu piedāvājum
u :

Nr. P.k Pretendents Komisijas vērtējums
(atbilstība tehniskai specifikācijai)
Piedāvātā  cena  bez
PVN 21%
1. KGK SIA Atbilst 16590.00 LVL

Līgums pieejams šeit.


Valsts Stendes GSI 2013/10

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Iepirkuma priekšmets: „Papildus būvdarbi Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta laboratorijas ēkas siltumnīcas viena korpusa rekonstrukcijā”

Līguma spēkā no: 29.11.2013.

Līgums pieejams šeit.

1. pielikums pieejams šeit.

2. pielikums pieejams šeit.

Lēmums:
Par iepirkuma piemērotāko pretendentu tiek atzīts šāds piegādātājs ar sekojošu piedāvājum
u :
Nr. P.k Pretendents Komisijas vērtējums
(atbilstība tehniskai specifikācijai)
Piedāvātā  cena bez
PVN 21%
1. SIA „Andri SG” Atbilst 23508.50 LVL


Valsts Stendes GSI 2013/11 ESF

Paziņojums par iepirkumu

Iepirkuma priekšmets: Juridisko pakalpojumu nodrošināšana projekta īstenošanai un administrēšanai

Konkursa tips: 8. panta astotās un septītās daļa

Laika posms, līdz kuram var pieteikties: 2013. gada 6.decembrim plkst. 10:00

Kontaktpersona par iepirkumu: Sanita Zute, mob. 29265347

Iepirkuma nolikums pieejams
šeit.


Valsts Stendes GSI 2013/10

Paziņojums par iepirkumu

Iepirkuma priekšmets: „Papildus būvdarbi Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta laboratorijas ēkas siltumnīcas viena korpusa rekonstrukcijā”


Laika posms, līdz kuram var pieteikties: 2013.gada 25.novembrim plkst. 10.00

Kontaktpersona par iepirkumu: Igors Kude 29210259

Iepirkuma nolikums pieejams šeit.

Papildus veicamo būvdarbu apjomi pieejami šeit.


Valsts Stendes GSI 2013/7

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Iepirkuma priekšmets:  Zinātniskais pētījums: Kviešu un miežu dubulto haploīdu līniju izveidošana

Līguma noslēgšanas datums: 13.05.2013.

Lēmums:
Par iepirkuma piemērotāko pretendentu tiek atzīts šāds piegādātājs ar sekojošu piedāvājum
u :
Nr. P.k Pretendents Komisijas vērtējums
(atbilstība tehniskai specifikācijai)
Piedāvātā  kopējā 1 mērvienības  cenu summa bez PVN 21%
1. LU  aģentūra "LU Bioloģijas institūts" Atbilst 6779.60Valsts Stendes GSI 2013/7

Paziņojums par iepirkumu

Iepirkuma priekšmets: „Zinātniskā pētījuma Kviešu un miežu dubulto haploīdu līniju izveidošana”

Laika posms, līdz kuram var pieteikties: 2013.gada 8.maijs plkst.11:00

Kontaktpersona par iepirkumu: Igors Kude 29210259

Iepirkuma nolikums pieejams šeit.


Valsts Stendes GSI 2013/4

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Iepirkuma priekšmets: "Elektroenerģijas iegāde"

Līguma spēkā no: 01.03.2013.

Lēmums:
Par iepirkuma piemērotāko pretendentu tiek atzīts šāds piegādātājs ar sekojošu piedāvājumu :


Nr. P.k Pretendents Komisijas vērtējums
(atbilstība tehniskai specifikācijai)
Piedāvātā  cena par 1 MWh bez PVN 21%
1. Enefit Sia Atbilst 34.84 LVLValsts Stendes GSI 2013/3

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Iepirkuma priekšmets: Institūta darbinieku veselības apdrošināšana

Līguma noslēgšanas datums: 07.02.2012


N. p. k. Uzņēmuma nosaukums Gada atlīdzības limits vienam darbiniekam (LVL) Gada prēmija vienam darbiniekam (LVL) Kopējā piedāvājuma cena LVL (bez PVN)
1. AAS „BALTA” 900.00 68.00 2856.00

ESF ERAF CORE
MEKLĒT:

AKTUĀLI.


JAUNUMI.

VSGI @ TWITTER.

KĀ MŪS ATRAST.

Adrese: "Dižzemes", p/n Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258.

Skatīt Stendes Graudaugu selekcijas institūts. lielākā kartē
Kontakti:
Tel. 63291288
Fakss: 63291289
E-pasts: stende.selekcija@apollo.lv
*