logo
social
Plānotie projekti 2016. gadā

Publicēts: 04.01.2016.
Agroresursu un ekonomikas institūts, kas ir Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta tiesību un saistību pārņēmējs,  2016. gadā ir uzsācis īstenot praktiski pielietojamais pētniecības projektu "Pākšaugi – alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā: audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos"
- projekta mērķis: Piedāvāt lauksaimniekiem praktiski pielietojamas zināšanas par
Latvijā audzēt piemēroto pākšaugu sugu un šķirņu spēju nodrošināt augstvērtīgu un ekonomiski pamatotu proteīna ražas ieguvi no hektāra; iespējām panākt lopkopības produkcijas (piens, gaļa) ražošanas apjomu un kvalitātes pieaugumu, izmantojot lopu ēdināšanā vietējos pākšaugus.
- atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas datums: 2016. gada decembris;
- atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta: Agroresursu un ekonomikas institūta mājas lapa
- visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā lauksaimniecības nozarē vai apakšnozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.Publicēts: 04.01.2016.
Agroresursu un ekonomikas institūts, kas ir Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta tiesību un saistību pārņēmējs,  2016. gadā ir uzsācis īstenot praktiski pielietojamais pētniecības projektu "Augkopības sistēmas ieviešana dārzeņu audzēšanā, uzlabojot augsnes bioloģisko resursu izmantošanu un aizsardzību, izmantojot sedzējaugus (AGRO-ECOLOGICAL SERVICE CROPS (ASC))"
projekta mērķis: 
 Ar dažādiem risinājumiem sekmēt CO2 patēriņa piesaisti, samazināt augsnes noplicināšanu, energoresursu patēriņu augsnes apstrādei,  patogēno organismu izplatību un minerālmēslu lietojuma samazinājumu (samazinot SEG emisiju slāpekļa izmantošanā  augkopībā), veicināt bioloģisko daudzveidību un ilgtspējību.
atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas datums: 2016. gada decembris;
- atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta: Valsts Stendes graudaugu selekcijas mājas lapa www.stendeselekcija.lv;
- visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā lauksaimniecības nozarē vai apakšnozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.


Publicēts: 04.01.2016.
Agroresursu un ekonomikas institūts, kas ir Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta tiesību un saistību pārņēmējs,  2016. gadā ir uzsācis īstenot praktiski pielietojamais pētniecības projektu "Ieteikumu izstrāde vējauzas un citu izplatītāko nezāļu sugu ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos"
- projekta mērķis: 
Iegūt zinātniski pamatotu informāciju par galvenajām likumsakarībām, kas nosaka nezāļu populāciju struktūru Latvijā un uz tās pamata izstrādāt ieteikumus nezāļu ierobežošanas agrotehniskajiem pasākumiem Latvijas apstākļos.
- atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas datums: 2016. gada decembris;
- atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta: Valsts Stendes graudaugu selekcijas mājas lapa www.stendeselekcija.lv;
- visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā lauksaimniecības nozarē vai apakšnozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.


Par valsts subsīdiju piešķiršanu


Publicēts: 04.01.2016.
Agroresursu un ekonomikas institūts, kas ir Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta tiesību un saistību pārņēmējs,  2016. gadā turpina īstenot projektu "Kultūraugu genofonda saglabāšanas un novērtēšanas programma",  pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 17. decembra noteikumiem Nr. 1254 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” 3.nodaļas “Atbalsts augkopības attīstībai” 3.2. apakšnodaļu “Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei”  
projekta mērķis: Lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu ģenētisko resursu (genofonda) saglabāšana un novērtēšana ;
atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas datums: 2016. gada decembris;
atbalstītā projekta īstenošanas termiņš: 2015. - 2020. gads
- atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta: Valsts Stendes graudaugu selekcijas mājas lapa www.stendeselekcija.lv;
- visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā lauksaimniecības nozarē vai apakšnozarē, atbalstītās programmas rezultāti ir pieejami bez maksas.
 Publicēts: 04.01.2016.

Agroresursu un ekonomikas institūts, kas ir Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta tiesību un saistību pārņēmējs,  2016. gadā turpina īstenot projektu "Kviešu, miežu un auzu selekcijas materiāla novērtēšanas programma integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai", pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 17. decembra noteikumiem Nr. 1254 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” 3.nodaļas “Atbalsts augkopības attīstībai” 3.5. apakšnodaļu “Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas”  
projekta mērķis:  veicināt selekcijas materiāla novērtēšanu integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai;
atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas datums: 2016. gada decembris;
atbalstītā projekta īstenošanas termiņš: 2015. - 2020. gads
- atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta: Valsts Stendes graudaugu selekcijas mājas lapa www.stendeselekcija.lv;
- visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā lauksaimniecības nozarē vai apakšnozarē, atbalstītās programmas rezultāti ir pieejami bez maksas.Plānotie projekti 2015. gadā

Publicēts: 03.02.2015.

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts 2015. gadā tiks īstenots atbalstītais projekts "Pākšaugi – alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā: audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos"
- projekta mērķis: Piedāvāt lauksaimniekiem praktiski pielietojamas zināšanas par
 Latvijā audzēt piemēroto pākšaugu sugu un šķirņu spēju nodrošināt augstvērtīgu un ekonomiski pamatotu proteīna ražas ieguvi no hektāra; iespējām panākt lopkopības produkcijas (piens, gaļa) ražošanas apjomu un kvalitātes pieaugumu, izmantojot lopu ēdināšanā vietējos pākšaugus.
- atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas datums: 2015. gada decembris;
- atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta: Valsts Stendes graudaugu selekcijas mājas lapa www.stendeselekcija.lv;
- visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā lauksaimniecības nozarē vai apakšnozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.
________________________________________________________________________________

Publicēts: 03.02.2015.

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts 2015. gadā tiks īstenots atbalstītais projekts "Augkopības sistēmas ieviešana dārzeņu audzēšanā, uzlabojot augsnes bioloģisko resursu izmantošanu un aizsardzību, izmantojot sedzējaugus (AGRO-ECOLOGICAL SERVICE CROPS (ASC))"
- projekta mērķis: 
 Ar dažādiem risinājumiem sekmēt CO2 patēriņa piesaisti, samazināt augsnes noplicināšanu, energoresursu patēriņu augsnes apstrādei,  patogēno organismu izplatību un minerālmēslu lietojuma samazinājumu (samazinot SEG emisiju slāpekļa izmantošanā  augkopībā), veicināt bioloģisko daudzveidību un ilgtspējību.
- atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas datums: 2015. gada decembris;
- atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta: Valsts Stendes graudaugu selekcijas mājas lapa www.stendeselekcija.lv;
- visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā lauksaimniecības nozarē vai apakšnozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.
________________________________________________________________________________

Publicēts: 03.02.2015.

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts 2015. gadā tiks īstenots atbalstītais projekts"Ieteikumu izstrāde vējauzas un citu izplatītāko nezāļu sugu ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos"
- projekta mērķis: 
Iegūt zinātniski pamatotu informāciju par galvenajām likumsakarībām, kas nosaka nezāļu populāciju struktūru Latvijā un uz tās pamata izstrādāt ieteikumus nezāļu ierobežošanas agrotehniskajiem pasākumiem Latvijas apstākļos.
- atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas datums: 2015. gada decembris;
- atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta: Valsts Stendes graudaugu selekcijas mājas lapa www.stendeselekcija.lv;
- visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā lauksaimniecības nozarē vai apakšnozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.


Par valsts subsīdiju piešķiršanu

Publicēts: 01.01.2015.

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts 2015. gadā turpina īstenot projektu "Kultūraugu genofonda saglabāšanas un novērtēšanas programma",  pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 17. decembra noteikumiem Nr. 1254 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” 3.nodaļas “Atbalsts augkopības attīstībai” 3.2. apakšnodaļu “Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei”  

- projekta mērķis: Lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu ģenētisko resursu (genofonda) saglabāšana un novērtēšana ;
- atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas datums: 2015. gada decembris;
atbalstītā projekta īstenošanas termiņš: 2015. - 2020. gads
- atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta: Valsts Stendes graudaugu selekcijas mājas lapa www.stendeselekcija.lv;
- visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā lauksaimniecības nozarē vai apakšnozarē, atbalstītās programmas rezultāti ir pieejami bez maksas.
_____________________________________________________________________________

Publicēts: 01.01.2015.

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts 2015. gadā turpin īstenot projektu "Kviešu, miežu un auzu selekcijas materiāla novērtēšanas programma integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai", pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 17. decembra noteikumiem Nr. 1254 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” 3.nodaļas “Atbalsts augkopības attīstībai” 3.5. apakšnodaļu “Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas”  

- projekta mērķis:  veicināt selekcijas materiāla novērtēšanu integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai;
atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas datums: 2015. gada decembris;
atbalstītā projekta īstenošanas termiņš: 2015. - 2020. gads
- atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta: Valsts Stendes graudaugu selekcijas mājas lapa www.stendeselekcija.lv;
- visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā lauksaimniecības nozarē vai apakšnozarē, atbalstītās programmas rezultāti ir pieejami bez maksas.

ESF ERAF CORE
MEKLĒT:

AKTUĀLI.


JAUNUMI.

VSGI @ TWITTER.

KĀ MŪS ATRAST.

Adrese: "Dižzemes", p/n Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258.

Skatīt Stendes Graudaugu selekcijas institūts. lielākā kartē
Kontakti:
Tel. 63291288
Fakss: 63291289
E-pasts: stende.selekcija@apollo.lv
*