logo
social
Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti

pumpa.jpg "VIDEI DRAUDZĪGU UN ILGTSPĒJĪGU LAUKAUGU ŠĶIRŅU SELEKCIJAS TEHNOLOĢIJU IZSTRĀDE, PILNVEIDOŠANA UN IEVIEŠANA PRAKSĒ,         Nr. 2009/0218/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/099" - ES1.doc doc.jpg

pumpa.jpg  "ORGANISKAS IZCELSMES PRODUKTU IZVILKUMU UN TO IETEKMES IZPĒTE AUGKOPĪBĀ, Nr. 2010/0313/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/082" - ES2.doc doc.jpg

pumpa.jpg "VIETĒJĀS IZCELSMES GRAUDAUGU SUGU POTENCIĀLA IZVĒRTĒŠANA UN ŠĶIRŅU IEGŪŠANA IZMANTOŠANAI ĪPAŠAS DIĒTISKAS PĀRTIKAS PRODUKTU IEGUVĒ,   Nr. 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/083 " - ES3.doc doc.jpgpumpa.jpg „MŪSDIENĪGAS ZINĀTNES MATERIĀLTEHNISKĀS BĀZES PILNVEIDE LAUKSAIMNIECĪBAS RESURSU IZMANTOŠANAS UN PĀRTIKAS VALSTS NOZĪMES PĒTNIECĪBAS CENTRA IETVAROS, NR.2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002” - ES4.doc

pumpa.jpg
  „JAUNAS ZINĀTNISKĀS GRUPAS IZVEIDE DAUDZNOZARU PĒTĪJUMAM PAR GRAUDAUGU VIETĒJĀ SELEKCIJAS MATERIĀLA IZVĒRTĒŠANU PĒC TĀ DIĒTISKĀ POTENCIĀLA RAKSTUROJOŠIEM RĀDĪTĀJIEM UN IZMANTOŠANAS IESPĒJĀM HRONISKU ZARNU SLIMĪBU PREVENCIJĀ”, NR. 2013/0072/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/032 - ES5.doc
 

ESF ERAF CORE
MEKLĒT:


EF LĪDZFINANSĒTIE PROJEKTI:

ERAF 002

ERAF 083

ERAF 082

ESF 099

ESF 032

ERAF 001
*