logo
social
Zinātniskie projekti / Bioloģiskā lauksaimniecība


Uzziņai:

Bioloģiskie izmēģinājumi Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtā tika uzsākti 2001. gadā, kad tika veikta 3.4 ha lauka sertifikācija bioloģiskās darbības uzsākšanai. Tika izveidotas divas astoņu lauku augsekas, lai veiktu pētījumus par augsnes auglības uzlabošanu bioloģiskajos saimniekošanas apstākļos. 2004. gadā tika sertificēts jauns bioloģiskais lauks, kurā nodarbojās ar bioloģisko graudaugu (miežu, kviešu, auzu, rudzu) sēklaudzēšanu. Pašreiz institūtā sertificēta 16.91 ha bioloģiski apsaimniekojamā platība, kurā galvenie darbības virzieni  ir:
 • pētniecisko projektu realizācija;
 • selekcijas materiāla pārbaude bioloģiskajos audzēšanas apstākļos;
 • sēklkopība.

Bioloģiskajā lauksaimniecībā pēdējos 10 gados realizēti projekti

Starptautiskie zinātnieciskās pētniecības projekti:
 • Core Organic PLUS līdzfinansētais 7. Ietvara programmas projekts Augkopības sistēmas ieviešana dārzeņu audzēšanā, uzlabojot augsnes bioloģisko resursu izmantošanu un aizsardzību, izmantojot sedzējaugus (Improving soil conservation and resource use in organic cropping systems for vegetable production through introduction and management of Agro-ecological Service Crops (ASC), SOILVEG)
Projekta vadītājs Dr. Stefano Canali CRA-RPS, Itālija, par projekta izpildi atbild Dr. agr. L. Lepse, VSGSI, (2015. – 2018.)
 • Core Organic II, ERA-NET līdzfinansēts 7. Ietvara programmas projekta (kontrakta Nr. 249667) „Koordinētas Bioloģiskās augu selekcijas aktivitātes daudzveidībai” (Coordinating Organic plant BReeding Activities for diversity (COBRA))
Atbildīgā par projekta realizāciju institūtā Dr. agr. Māra Bleidere (2013. - 2015.)
 • ES Sestā Ietvara programmas Speciāla Atbalsta Akcijas projekts “Videi draudzīgas pārtikas ražošanas sistēma: prasības augu selekcijai un sēklu ražošanai” (ENVIRFOOD).
Projekta vadītāja Dr.habil.biol. Belicka Ina (2004. – 2006. g.) 
 • COST 860 Sustainible low-input cereal production: required varietals characteristics and crop diversity
Projekta vadītāja Dr. Hanne Ostergard (Dānija), atbildīgā par projekta realizāciju institūtā Mg. lauks. Strazdiņa Vija (2004. – 2008. g.) 
 
Latvijas Zinātnes padomes finansētie projekti:
 • Uztvērējaugu izmantošana graudaugu sējumos – stratēģija, kā mazināt slāpekļa un fosfora zudumus no lauksaimnieciskās darbības
Projekta vadītāja Dr. agr. Stūrīte Ieviņa (2007. – 2008. g.)
 • Augsnes īpašību izmaiņas LIZ netradicionālās izmantošanas rezultātā
Projekta vadītājs Dr. habil. Agr. Kārkliņš Aldis, Dr.biol. Šteinberga Vilhelmīne (LLU Jelgava) atbildīgā par projekta realizāciju institūtā Mg. lauks. Jansone Inga (2009. – 2013. g.)
 

Zemkopības ministrijas lauksaimniecībā izmantojamie zinātnes projekti:
 •  ZM subsīdiju projekts „Pākšaugi – alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā: audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos”
 Projekta vadītāja Dr.agr. Sanita Zute, sadarbības partneri LLU, lauksaimniecības fakultāte, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts (2013. - 2015.)
 •  ZM finansētais projekts „Atbalsts selekcijas materiāla izvērtēšana integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai”
Projekta vadītāja Dr. agr. Zute Sanita (2007. – 2009. g.)
 • Tehnoloģiskie risinājumi graudkopības nozares attīstībai Latvijā
Projekta vadītāja Dr. agr. Zute Sanita (2007. – 2009. g.)

Eiropas Savienības Struktūrfondi:
ESF līdzfinansēts projekts, Nr.1DP/1.1.1.2/13/APIA/VIAA/032 „Jaunas zinātniskās grupas izveide daudznozaru pētījumam par graudaugu vietējā selekcijas materiāla izvērtēšanu pēc tā diētiskā potenciāla raksturojošiem rādītājiem un izmantošanas iespējām hronisku zarnu slimību prevencijā”
Projekta zinātniskā vadītāja Dr.agr. Sanita Zute, sadarbības partneris LU Ķīmijas fakultāte, (2013. - 2015.)

ESF līdzfinansētais projekts Videi draudzīgu un ilgtspējīgu laukaugu šķirņu selekcijas tehnoloģijas izstrāde, pilnveidošana un ieviešana praksē (Nr.2009./0218/1DP/1.1.1.1.2.0/APIA/VIAA/082)
Projekta vadītāja Dr. agr. Legzdiņa Linda (Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts), atbildīgā par projekta realizāciju institūtā Dr. agr. Bleidere Māra (2009. – 2012. g.)
 • ERAF līdzfinansētais projekts Vietējās izcelsmes graudaugu sugu potenciāla izvērtēšana un šķirņu iegūšana izmantošanai īpašas dietas pārtikas produktu ieguvei (Nr.2010./0273/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/083)
Projekta vadītāja Dr. agr. Zute Sanita (2010. – 2013. g.)
 • ERAF līdzfinansētais projekts Organiskas izcelsmes produktu izvilkumu un to ietekmes izpēte augkopībā (Nr. 2010./0313/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/082)
Projekta vadītājs Dr. chem. Bremanis Gunārs (2011. – 2013. g.)
 

Zinātniska rakstura līgumdarbi:
 • Bioloģiskās sēklaudzēšanas agrotehnisko pasākumu izstrāde graudaugu sējumos
Projekta vadītāja Mg. lauks. Strazdiņa Vija (2006. – 2007. g.)
 • Kultūraugu mistru agronomiskās efektivitātes noteikšana bioloģiskajā lauksaimniecībā
Projekta vadītāja Dr. agr. Stūrīte Ieviņa, Mg. lauks. Jansone Inga (2007. – 2008. g.)
 • Augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšana bioloģiskajā lauksaimniecībā (SIN)
Projekta vadītāja Mg. lauks. Strazdiņa Vija (2006. – 2008. g.),  Mg. lauks. Jansone Inga (2008. – 2012. g.)


 


ESF ERAF CORE
MEKLĒT:

AKTUĀLI.


JAUNUMI.

VSGI @ TWITTER.

KĀ MŪS ATRAST.

Adrese: "Dižzemes", p/n Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258.

Skatīt Stendes Graudaugu selekcijas institūts. lielākā kartē
Kontakti:
Tel. 63291288
Fakss: 63291289
E-pasts: stende.selekcija@apollo.lv
*