logo
social
Par mums / Pārvalde un struktūra.

Atvasināta publiska persona „Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts” ir ar LR Ministru kabineta lēmumu Zinātniskās darbības likuma noteiktajā kārtībā izveidota un Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša institūcija ar autonomu kompetenci. Tā darbojas saskaņā ar savu nolikumu.
Institūtu pārvalda zinātnieku koleģiāla institūcija – zinātniskā padome un tās ievēlēts direktors.
Galvenais lēmējorgāns – Zinātniskā padome. Lēmumu pieņemšanā zinātniskā padome konsultējas ar konsultatīvo darba grupu, kas ievēlēta no zinātnisko darbinieku vidus un kuras ieteikumiem ir rekomendējošs raksturs.

2012. gada 1. augustā institūta zinātnieku kopsapulcē ir ievēlēta Zinātniskā padome šādā sastāvā:

Dr.agr. Sanita Zute – Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, vadošā pētniece
Dr.chem. Gunārs Bremanis – vadošais pētnieks
Dr. agr. Māra Bleidere – vadošā pētniece


No 2012. līdz 2015. gadam institūtā darbojas Konsultatīvā darba grupa šādā sastāvā:

Mg.agr. Vija Strazdiņa – pētniece, Konsultatīvās darba grupas vadītāja
Mg.agr. Solveiga Maļecka – pētniece, zinātniskā sekretāre
Mg.agr. Lidija Vojevoda – pētniece
Mg.agr. Inga Jansone – pētniece

 Mg. biol. Linda Brunava – pētniece
Ilze Muceniece – projektu koordinatore
 

Zinātniskā padome 2012. gada 1. martā par institūta direktori ievēlēja Mg.lauks. Ingu Jansoni.

 
STRUKTŪRAS SHĒMAESF ERAF CORE
MEKLĒT:

AKTUĀLI.


JAUNUMI.

VSGI @ TWITTER.

KĀ MŪS ATRAST.

Adrese: "Dižzemes", p/n Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258.

Skatīt Stendes Graudaugu selekcijas institūts. lielākā kartē
Kontakti:
Tel. 63291288
Fakss: 63291289
E-pasts: stende.selekcija@apollo.lv
*