logo
social
Par mums / Šodiena

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts veic zinātniski pētniecisko darbu graudaugu selekcijā, laukkopībā un citās konvencionālās un bioloģiskās lauksaimniecības jomās. Institūta darbības mērķis ir  radīt jaunas zināšanas Latvijas lauksaimniecības ilgtspējīgai attīstībai un konkurētspējai.

Institūts īsteno šādas funkcijas:
veido jaunas Latvijas agrovidei un ražotāju prasībām piemērotas graudaugu šķirnes, veic šo šķirņu uzturēšanu un sēklu pavairošanu;
nodrošina graudaugu ģenētisko resursu aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu;
veic zinātniskos pētījumus, izstrādāt ieteikumus par ilgtspējīgām, vidi saudzējošām, noteiktam izmantošanas veidam piemērotām laukaugu audzēšanas tehnoloģijām;
nodrošina zinātnisko pamatojumu un neatkarīgu ekspertīzi graudkopības un sēklkopības nozaru attīstībai un darbības nodrošināšanai;
veicina zinātnes, izglītības un prakses integrētu attīstību graudkopībā, sēklkopībā un citās lauksaimniecības nozarēs.

Mērķu sasniegšanai institūta rīcībā ir  nodota  valsts zemes (205 ha) un ēkas.
Ikdienā institūts  nodrošina darbu ap 50 strādājošajiem.

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta zinātnieki
piedalās Latvijas Zinātnes padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas, Zemkopības ministrijas finansētos zinātniskos projektos,
izmēģina spēkus ES struktūrfondu un ES 7 ietvara programmu projektu konkursos,
izpilda valsts un privāto firmu pasūtītos pētījumus un demonstrējumus,
ir atvērti sadarbībai pētniecības projektos un zināšanu nodošanā studentiem, lauksaimniekiem un citiem interesentiem.
ESF ERAF CORE
MEKLĒT:

AKTUĀLI.


JAUNUMI.

VSGI @ TWITTER.

KĀ MŪS ATRAST.

Adrese: "Dižzemes", p/n Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258.

Skatīt Stendes Graudaugu selekcijas institūts. lielākā kartē
Kontakti:
Tel. 63291288
Fakss: 63291289
E-pasts: stende.selekcija@apollo.lv
*