logo
social
Aktivitātes / Atskaites par dalību konferencēs 2008.

Konferences 2008:
1.  ES 7.IP projektam ‘Slāpekļa uzņemšanas iespēju optimizācija’ darba grupas sanāksme, Postdama, Vācija, 7.-9. 01.2008., Dr.Sc. Ieviņa Stūrīte, Mg.lauks. Vija Strazdiņa

2. SUSVAR COST 860 darba grupa kopā ar ECO-PB par tēmu “Bioloģisko šķirņu SĪN pārbaude: Kādi ir galvenie jautājumi?, Brisele, Beļģija, 28.-29. 02. 2008., Mg.lauks Vija Stradiņa

3. Kvantitatīvās metodes augu selekcijā (Quantitative methods in plant breeding), Nacionālais Lauksaimniecības un Botānikas institūts (NIAB-National Institute of Agriculture and Botany), Kembridža, Anglija, 06-18.04.2008., Mg.lauks. Māra Bleidere

4. ECPGR Cereals Network meeting(Otrā graudaugu ģenētisko resursu sanāksme, ECPGR) , Foča , Izmira, Turcija, 21.-24.04.2008., Mg.agr.. Vija Strazdiņa

5. New insights into sustainable cultivation methods in agriculture, NJF seminar 418, Piikio, Somija, 17.-19.09.2008., Mg.lauks. Solveiga Maļecka

6. Dažādu ražošanas tehnoloģiju ietekme uz dzīvnieku veselību un dzīvnieku izcelsmes pārtikas kvalitātes rādītājiem, LLU BVMZI „SIGRA”, Sigulda, Latvija, 4-5. 12.2008. Dr.agr. Ina Belicka, Mg.lauks. Māra Bleidere

7. 9. tarptautiskā konferencē „Sēklu bioloģija”, Olština, Polija, 6.11.07.2008., Mg.lauks. Solveiga Maļecka

8. "Proizvodstvo rastenivodcheskoi produkcii: rezervi snezenija zatrat i povishenije kachestva" Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas Zemkopības Zinātniski-praktiskais centrs, Baltkrievija, Žodina, 10.- 11. 07.2008. Mg.lauks. Lidija Vojevoda

9. „Augu selekcijas un audzēšanas tehnoloģiju attīstība laikā un telpā” („Development of Plant breeding and crop management in time and spice”) Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts, Priekuļi, Latvija, 16.-18.07.2008., Mg.lauks. Māra Bleidere, Mg.lauks. Vija Strazdiņa, Dr.agr. Sanita Zute, Māra Gruntiņa, Zaiga Vīcupe

10. Modernu šķirņu selekcija tagadnes un nākotnes vajadzībām., EUCARIA 18. Kongress, Valensija, Spānija, 9.-12.09.2008. , Dr.agr. Sanita Zute, Dr.biol. Ina Belicka

ESF ERAF CORE
MEKLĒT:

AKTUĀLI.


JAUNUMI.

VSGI @ TWITTER.

KĀ MŪS ATRAST.

Adrese: "Dižzemes", p/n Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258.

Skatīt Stendes Graudaugu selekcijas institūts. lielākā kartē
Kontakti:
Tel. 63291288
Fakss: 63291289
E-pasts: stende.selekcija@apollo.lv
*