logo
social
Aktivitātes / Atskaites par dalību konferencēs 2007.

Konferences 2007:
 1.  "Bioloģiskā lauksaimniecība 2007." Čehija, Prāga, , 6-7.02.2007., Mg. lauks. Vija Strazdiņa, Selekcijas nodaļas vadītāja, Dr.Sc. Ieviņa Stūrīte, vadošā pētniece bioloģiskā lauksaimniecībā

2. "Daudzfunkcionālā lauksaimniecība XXI gadsimta sākumā: izaicinājumi un riski", LLU Jelgavā, Latvija,, 22.23.03.2007., Dr.agr. Sanita Zute, direktore, Dr. biol. Ina Belicka, vadošā pētniece, Dr.Sc. Ieviņa Stūrīte , vadošā pētneice, MāraGruntiņa, asistente, Inga Jansone, asistente

3. „Starptautiska Zinātniska Konference „Zinātne Lauku Attīstībai 2007” („Research for Rural development 2007”), LLU, Jelgava Doktorantu konference,, 16.-17. 05.2007., pētniece Mg.lauks Māra Bleidere

4. „Augu ģenētisie resursi un to izmantošana augu selekcijā pārtikai un lauksaimniecībai” (Plant Ģenetic Resources and their Explotation in the Plant Breeding for Food and Agriculture”, 18. EUCARPIA Ģenētisko resursu sekcijas konference, Pieštany, Slovākijas Republika,, 23.-26.05.2007., Mg.lauks Māra Bleidere, pētniece miežu selekcijā

5. „Graudaugu šķirņu raksturīgākās īpašības, audzējot tos dažādās lauksaimniecības sistēmās, pievēršot īpašu uzmanību saknēm un mikroorganismiem”, COST 860: SUSVAR, Velence, Ungārija,, 29.05.-1.06.2007. Dr.Sc. Ieviņa Stūrīte, vadošā pētniece bioloģiskā lauksaimniecībā

6. 14. Eiropas nezāļu pētniecības biedrības starptautiskais simpozijs (14th EWRS Symposium), Hamarā, Norvēģijā,, 17.06.2007. – 21.06.2007., Mg.lauks. Solveiga Maļecka, pētniece laukaugu agrotehnikā

7. Konference veltīta Baltkrievijas Valsts zemkopības akadēmijas zinātniski praktiskā pētniecības centra 80 gadu jubilejai, Žodino, Baltkrievija,, 27. – 29.06.2007., Dr.biol Ina Belicka, vadošā pētniece, Dr.agr. Sanita Zute, vadošā pētniece - direktore

8. „Augu selekcija: zinātniskie un praktiskie apsekti” („Plant breeding:scientific and practical aspects”), Dotnuva, Lietuva,, 3.-5.07.2007., Mg.lauks Māra Bleidere, pētniece miežu selekcijā, Dr.agr. Sanita Zute, vadošā pētniece - direktore

9. 405. NJF seminārs „Augu audzēšana un izmantošana enerģijas ražošanai.” Viļņa, Lietuva,, 25.-26. 09. 2007., Dr.biol Ina Belicka, vadošā pētniece, Jānis Mucenieks, direktora vietnieks inženiertehniskos jautājumos


ESF ERAF CORE
MEKLĒT:

AKTUĀLI.


JAUNUMI.

VSGI @ TWITTER.

KĀ MŪS ATRAST.

Adrese: "Dižzemes", p/n Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258.

Skatīt Stendes Graudaugu selekcijas institūts. lielākā kartē
Kontakti:
Tel. 63291288
Fakss: 63291289
E-pasts: stende.selekcija@apollo.lv
*