logo
social
Publikācijas, 2009.

2009. gadā publicētie un sagatavotie raksti:
1. anonīmi recenzētu un starptautiski pieejamās datu bāzēs iekļautajos zinātniskajos izdevumos atrodamu zinātnisko publikāciju skaits un nosaukumi.
1. Bleidere M., Grunte I. (2009) Hordein diversity in spring barley genotypes related to crude protein content. LLU Raksti, Jelgava, Nr. 22 (317), p. 89–99.
* AGRIS datubāzē,
* CABI PUBLISHING CAB ABSTRACTS datubāzē (meklēšana notiek caur EBSCO interfeisu, jo tā tiek abonēta CAB ABSTRACTS datubāze),
* AGRICOLA
2. Bleidere M. (2009) Characteristic of grain physical traits of spring barley. In: Research for rural development 2009. International Scientific Conference Proceedings, Jelgava, LLU, p. 8–13.
* AGRIS datubāzē,
* CABI PUBLISHING CAB ABSTRACTS datubāzē (meklēšana notiek caur EBSCO interfeisu, jo tā tiek abonēta CAB ABSTRACTS datubāze),
* izdevums pieteikts indeksēšanai SCOPUS datubāzei
3. Bleidere M., Belicka I. (2009) Characteristic of grain quality for early generation lines in the crossings between covered and hulless barley. In: Research for Rural Development 2009. International Scientific Conference Proceedings, Jelgava, LLU, p. 14–20.
* AGRIS datubāzē,
* CABI PUBLISHING CAB ABSTRACTS datubāzē (meklēšana notiek caur EBSCO interfeisu, jo tā tiek abonēta CAB ABSTRACTS datubāze),
* izdevums pieteikts indeksēšanai SCOPUS datubāzei
4. Belicka I., Miglane V., Jansone Z. (2009) Suitability of spring cereals for production of heat energy. In: Environment technology. Resources. Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference, Vol. 1, Rezekne, p. 24–31.
* pieejams RA mājas lapā http://zdb.ru.lv/
5. Kakitis A., Smits M., Belicka I. (2009) Suitability of crop varieties for energy production. In: Engineering for rural development May 28–29, 2009. Proceedings of the 8th International Scientific Conference, Jelgava, p. 188–193.
* AGRIS datubāzē,
* CABI PUBLISHING CAB ABSTRACTS datubāzē (meklēšana notiek caur EBSCO interfeisu, jo tā tiek abonēta CAB ABSTRACTS datubāze).
6. Grauda D., Strazdina V., Kokina I., Lapina L., Mikelsone A., Rasals I. (2009) Extension of spring wheat breeding using doubled haploids technology. In: In: Environment technology. Resources. Acta Biologica, Daugavpils University, 9 (2), p. 263–268.
* SCI Master Journal List,
* SCOPUS u.c.
7. Zute S., Vicupe Z. (2009.) Genetic desription of oats originated in Latvia. In: Research and conservation of biological diversity in Baltic region, 22–24 April. Proceedings of the 5th International Conference, Daugavpils (Iesniegts publicēšanai)
8. Belicka I., Bleidere M., Legzdina L., Sugoka O., Sarnavska L. and Sjakste T. (2009) Allelic diversity of the Bmy1 gene in Latvian barley breeding lines. In: Research and conservation of biological diversity in Baltic region, 22–24 April. Proceedings of the 5th International Conference, Daugavpils (Iesniegts publicēšanai)

2. zinātniskās institūcijas izdotu starptautiski nerecenzētu periodisko zinātnisko izdevumu skaits un nosaukumi
1. Strazdiņa V. History of wheat breeding in Latvia. Wheat World Book–2. (Iesniegts publicēšanai)
2. Bleidere M., Gaile Z. (2009) Latvijā selekcionēto miežu šķirņu novērtējums pēc to atbilstības augstvērtīgas lopbarības ieguvei atgremotājiem mājdzīvniekiem. Zinātniskā semināra „Ražas svētki Vecauce – 2009: Latvijas Lauksaimniecības universitātei – 70” rakstu krājums. Jelgava. LLU, 19.–22. lpp.
3. Zute S., Vicupe Z. Genetic desription of oats originated in Latvia, 5th international conference „Research and conservation of biological diversity in Baltic region „ Book of Abstracts, Daugavpils, 22–24 April, 2009, 154 pp.
4. Zute, S. (2009.) Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts 2009. gadā. Ražas svētki Vecaucē – 2008, Latvijas Lauksaimniecības universitātei – 70, Vecauce, 76. lpp.
5. Zute, S., Gruntiņa M. (2009.) Auzu šķirņu salīdzināšanas rezultāti Stendē, 2008. gadā. Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta pētījumu rezultāti 2008, Dižstende, 13.–16. lpp.

3. periodiskajos izdevumos.
1. Belicka I., Miglāne V., I. Jansone (2009) Kāpēc auzas deg viskarstāk? AgroTops, februāris, 29.–31. lpp. ; foto; tab.; marts, 30.–31. lpp.; foto; tab.
2. Bleidere M., Grunte I. (2009) Vasaras miežu selekcijas jaunumi Stendē – šķirnes ‘Kristaps’ un ‘Austris’, Saimnieks, jūnijs, 37.–38. lpp.; foto; tab.
3. Bremanis G. (2009) Kā saglabāt rudzu graudu kvalitāti lietainos apstākļos? AgroTops, jūlijs, 20.–22. lpp.; foto; tab.
4. Jansone I. (2009) Graudaugu un pākšaugu mistru nozīme bioloģiskajā lauksaimniecībā. Saimnieks, janvāris, 80. lpp.; tab.
5. Jansone I. (2009) Graudu spirtam piemērotākās kviešu šķirnes., AgroTops, augusts, 21.–23. lpp.
6. Jansone I. (2009) Tritikāles šķirnes bioetanola ieguvei I. Saimnieks, oktobris, 37.–38. lpp.; tab.
7. Jansone I. (2009) Tritikāles šķirnes bioetanola ieguvei II. Saimnieks, novembris, 34.–37. lpp.; tab.
8. Maļecka S. (2009) Mēslojuma agronomiskās efektivitātes noteikšana auzām. Saimnieks, marts, 49.–50. lpp., tab.
9. Maļecka S. (2009) Kas tie tādi – uztvērējaugi?, AgroTops, oktobris, 30. lpp.; foto.
10. Maļecka S., Bremanis G. (2009) Hibrīdā airene – uztvērējaugs ar potenciālu. AgroTops, novembris, 26.–27. lpp.; foto; tab.
11. Miglāne V. (2009). Ciete - galvenais ogļhidrātu pārstāvis kviešu graudos, Saimnieks, septembris, 31.–33. lpp.; zīm.; tab.
12. Miglāne V. (2009). Ciete – galvenais ogļhidrātu pārstāvis kviešu graudos, Saimnieks, oktobris, 34.–36. lpp.; foto; tab.
13. Miglāne V. (2009) Dzīvības norises kviešu graudos. Saimnieks, augusts, 30.–32. lpp.; tab., foto; zīm.
14. Kaķītis A., Belicka I., Šmits M. Graudaugi kā enerģijas avots. Saimnieks, marts, 2009, 44.–46. lpp.; aprīlis 50.–51. lpp.; tab.
15. Strazdiņa V. (2009) Ziemas kviešu šķirņu salīdzinājumu rezultāti Stendē. Saimnieks janvāris 2009., 44.–46.lpp.; foto; tab.
16. Strazdiņa V. (2009) Vasaras kviešu šķirņu salīdzinājuma rezultāti Stendē 2008. gadā. Saimnieks, marts, 41.–42. lpp.; tab.
17. Strazdiņa V. (2009) Graudkopība bioloģiskajās saimniecībās Latvijā, Saimnieks, jūnijs, 79.–80. lpp.; tab.
18. Strazdiņa V. (2009) Arī kviešiem savs ‘Fredis’ un ‘Uffo’, AgroTops, marts 18.–20. lpp.; foto; tab.
19. Strazdiņa V. (2009) Kviešu selekcija Latvijā. Saimnieks, novembris, 44. lpp.
20. Strazdiņa V. (2009) Kviešu selekcija Latvijā. Saimnieks, decembris, 46.–47. lpp.; foto.
21. Vīcupe Z. (2009) Latvijas auzu ģenētiskie resursi. Saimnieks, augusts, 34.–36. lpp.; foto; tab.
22. Vojevoda L. (2009) Kartupeļu bumbuļu kvalitāti ietekmējošie faktori. Saimnieks, janvāris, 40.–42. lpp.; foto.
23. Vojevoda L. (2009) Kā auguši kartupeļi Stendē 2008. gadā. Saimnieks, aprīlis, 44.–46 lpp.; tab.
24. Vojevoda L., Bebre G. (2009) Kartupeļu šķirnes dažādām gaumēm un vajadzībām. // AgroTops, maijs, 20.–24. lpp.; foto; tab.
25. Vojevoda L. (2009) Postošākās kartupeļu slimības. Kā pasargāt ražu? // AgroTops, jūnijs, 28.–31. lpp.; foto.
26. Vojevoda L. Kartupeļu sēklkopības īpatnības, problēmas un nozīme. // Saimnieks, septembris, 40.–44. lpp.
27. Vojevoda L. (2009) Kartupeļu vīrusslimības. Saimnieks, oktobris, 40.–42. lpp.
28. Vojevoda L. (2009) Kā auguši kartupeļi Stendē 2009. gadā. // Saimnieks, decembris, 42.–43. lpp.; foto; tab.
29. Vojevoda L. (2009) Otrās maizes nepietrūks. // Neatkarīgā Tukuma ziņas, oktobris, 6. lpp.
30. Vojevoda L. (2009) Graudi – veselīgs un garšīgs produkts. // Talsu vēstis, ceturtdiena, 26. novembris, 4 lpp.
31. Zute S. (2009.) Auzas – kā izaudzēt un kur likt? // Agrotops, maijs, 26.–27. lpp.; foto; tab.; jūnijs, 26.–27. lpp.; foto.
32. Zute S. (2009.) Pelēkais Latvija sēklkopības bizness. // Agrotops, maijs, 30.–32. lpp.; foto; tab.; aprīlis, 34.–35. lpp.; tab.
33. Zute S. (2009.) Auzas Latvijas saimniecībās 2007.–2008. gadā. // Saimnieks, maijs, 44. lpp.; foto; tab.; aprīlis, 40.–42. lpp.; foto; tab.
34. Zute S. (2009.) Ziemas kviešu kvalitātes vērtējums. // Agrotops, februāris, 26.–28. lpp.; foto; tab.
35. Zute S. (2009.) Katram patērētājam savu šķirni, katrai saimniecībai savu šķirni. // Saimnieks, februāris, 40.–42. lpp.; foto; marts, 47.–48. lpp.; foto; tab.
36. Zute S. (2009.) Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta šķirņu piedāvājums. // Saimnieks, februāris, 38. lpp.
37. Zute S. (2009.) Baltijas valstu sēklaudzētāju asociāciju tikšanās 6.maijā Rīgā. // Saimnieks, jūnijs, 44. lpp.; foto.
38. Zute S. (2009.) Baltijas valstu sēklaudzētāju asociāciju tikšanās Rīgā. // Agropols, Nr. 11, jūnijs, 14. lpp.
39. Vojevoda G., Pāvule A. (2009) Kā auga un attīstījās ziemāji 2009. gada ražai Stendē. // Saimnieks, decembris, 36. lpp.; foto.

Valsts Stendes GSI pieminējumi 2009. gada periodikā (apkopoja novadpētnieks–bibliotekārs Z. Kalmanis)
1. Alta Sabīne. Kad augsne gatava. // Lauku Biznesa Laikraksts, 30. janvāris, 2009.– 11. lpp. (Saruna ar Sanitu Zuti par situāciju sēklkopībā.)
2. Šlujeva Maira. Sēklas bioloģiskajam lauksaimniekam. // Saimnieks, februāris 2009.– 87., 88. lpp., tab (Saruna ar Sanitu Zuti)
3. Mertena Aiga. Kā vērtējat zemkopības ministra darbu un demisiju? // Talsu Vēstis 7. 02. 2009.– 3.lpp., foto (Sanitas Zutes viedoklis.)
4. Kārkluvalka Ilze. Ne par latiem, bet par attieksmi pret savu pagastu. // Talsu Vēstis 10. 02. 2009.– 5. lpp., foto (Saruna ar GSI pētnieku Gunāru Bremani.)
5. Mertena Aiga. Kartupeļu sēklas (jābūt – sēkla) izpirktas. // Talsu Vēstis, 16. 04. 2009.– 3. lpp. (Par Valsts Stendes GSI kartupeļu piedāvājumu pavasarī.)
6. Āboltiņš Artis. Vai krīzes slogs tiks dalīts godīgi? // Latvijas Avīze, 22. 04. 2009.– 3. lpp. (Bijušā Valsts Stendes SIS agronoma rakstiņš.)
7. Radziņa Zanda. Graudkopība ir neprognozējams bizness. // Saimnieks, maijs 2009.– 18.-22. lpp., foto. (Diskusijā piedalās arī Sanita Zute)
8. Par augu šķirņu iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā. // Latvijas Vēstnesis 4. 06. 2009.– 39. lpp. (Stendes šķirnes ‘Austris’, ‘Fredis’, Stendes vēlais II’ bioloģiskai s-bai.)
9. Kārkluvalka Ilze. Norvēģi, igauņi un latvieši dziedāja vissaprotamākajā – mūzikas valodā. // Talsu Vēstis, 9. 06. 2009.– 8. lpp., foto (Saruna ar Ieviņu Stūrīti, kura strādājusi Stendes GSI.)
10. Naudiņa Aiga. Lietavas var nelabvēlīgi ietekmēt kartupeļu ražu. // Talsu Vēstis, 20. 06. 2009.– 2. lpp. foto. (Lidija Vojevoda no Stendes GSI.)
11. Stendē, Priekuļos, Viļānos lauku dienas. // AgroTops Nr. 7., jūlijs 2009.– 8. lpp. (Par institūta aktivitātēm.)
12. Naudiņa Aiga. Iespēja apskatīt izmēģinājumu lauciņus. // Talsu Vēstis, 9. 07. 2009.– 1., 2. lpp., foto. (Par lauku apskati Stendes GSI.)
13. Kuzmina Ilze. Zinātnes finansējums samazināts par 40%. // Latvijas Avīze, 21. 07. 2009.– 23. lpp., tab. (Par procentuālo samazinājumu zinātnei.)
14. Kārkluvalka Ilze. Annu dienā Talsu novada muzejā. // Talsu Vēstis, 30. 07. 2009.– 6. lpp., foto. (Piedalās arī Vija Strazdiņa.)
15. Grosbārdis R. Par reģistrētajiem iesniegumiem selekcionāra tiesību piešķiršanai. // Latvijas Vēstnesis, 28. 07. 2009.– 32. lpp. (S. Kaļiņinas, D. Graudas, I. Rašala, M. Bleideres, I. Gruntes, S. Maļeckas vasaras mieži ‘Austris’.)
16. Graudiņš Uldis. Pirmais graudu kūlums. // Latvijas Avīze, 4. 08. 2009.– 1., 10. lpp., foto, tab. (Zemnieki slavē kviešus ‘Fredis’.)
17. Naudiņa Aiga. ‘Fredis’ kļūst populārs. // Talsu Vēstis, 6. 08. 2009.– 2. lpp. (Īsziņa par Stendes šķirni.)
18. Naudiņa Aiga. Jāķer mirklis ražas novākšanai. // Talsu Vēstis, 18. 08. 2009.– 3. lpp., foto. (Sanita Zute par Stendes GSI darbu.)
19. Naudiņa Aiga. Piedalīsies izstādē „Riga Food 2009.” // Talsu Vēstis, 27. 08. 2009.– 2. lpp. (Par Stendes GSI dalību.)
20. Kārkluvalka Ilze. Rīt Lauksaimniecības muzejā…. // Talsu Vēstis, 17. 09. 2009.– 6. lpp. (Par rudens saulgriežu sarīkojumu, kur Lidija Vojevoda ar kartupeļiem.)
21. Jansone Inga. Graudu spirtam piemērotākās kviešu šķirnes. // AgroTop, Nr. 8., augusts 2009.– 21.-23. lpp., foto, tab. (Par izmēģinājumiem.)
22. Mierkalne Elīna. Rudenīgas noskaņas mazajiem lībadzniekiem. // Talsu Vēstis, 27. 10. 2009.– 7. lpp., foto (Par Stendes GSI viesošanos sākumskolā.)
23. Kuzmina Ilze. Zinātnieku „mafijas” nav – solidaritāte ir. // Latvijas Avīze, 29. 10. 2009.– 1, 5. lpp., foto, uzziņa (Tabulā arī GSI ar Sanitu Zuti.)
24. Naudiņa Aiga. Maz izmanto iespēju noteikt augsnes kvalitāti. // Talsu Vēstis, 5. 11. 2009.– 1. lpp., foto (Par Stendes GSI laboratoriju.)
25. Par grozījumiem Latvijas augu šķirņu katalogā. // Latvijas Vēstnesis, 10. 11. 2009.– 43. lpp. (Līdz 2020. gada 31. decembrim pagarināts termiņš šķirnēm ‘Dižstende’, ‘Abava’, ‘Ansis’, ‘Rasa’, ‘Laima’, ‘Arta’ un Inas Belickas ‘Kaupo’.)
26. Kuzmina Ilze. Zinātnei naudas būs vairāk. // Latvijas Avīze, 25. 11. 2009.– 4. lpp. (Par finansējumu zinātnei un izglītībai.)
27. Vojevoda, Lidija. Graudi – dabīgs, veselīgs un garšīgs produkts. // Talsu Vēstis, 26. 11. 2009.– 4. lpp. (GSI sēklkopības nodaļas vadītājas raksts.)
28. Būmane Ilze. Dundadznieku rūdījums – paļāvība pašu spēkiem. // AgroTops, decembris 2009.– 30-33. lpp, foto. (Par pagasta kooperatīvu, minēta arī Stendes SIS, kur jābūt GSI.)
29. Skagale Gundega. Sēklaudzēšanas lauku platības samazinājušās. // AgroTops, decembris 2009.– 26.-27. lpp., tab., foto (Arī par Stendes šķirnēm.)
30. Naudiņa Aiga. Populārie kailgraudu miežu salāti. // Talsu Vēstis, 19. 12. 2009.– 9. lpp. (Par Stendes GSI darbu un graudiem.)


ESF ERAF CORE
MEKLĒT:

AKTUĀLI.


JAUNUMI.

VSGI @ TWITTER.

KĀ MŪS ATRAST.

Adrese: "Dižzemes", p/n Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258.

Skatīt Stendes Graudaugu selekcijas institūts. lielākā kartē
Kontakti:
Tel. 63291288
Fakss: 63291289
E-pasts: stende.selekcija@apollo.lv
*