logo
social
Publikācijas, 2005.

2005. gadā publicētie un sagatavotie raksti:
1. zinātniskajā periodikā norādītu, zinātniskajā literatūrā un starptautiski pieejamās datu bāzēs citētu zinātnisko publikāciju skaits un nosaukumi (SCI).

2. anonīmi recenzētu un starptautiski pieejamās datu bāzēs iekļautajos zinātniskajos izdevumos atrodamu zinātnisko publikāciju skaits un nosaukumi.
1. Degola L. Belicka I. (2005) Hulless - barley for nutrition of high breeding value pig, Proceeding of XI Baltic Animal Breeding and Genetics conference, May 2005, Palanga, Lithuania, pp. 202-206.
2. Strazdina V., Opmane Z. (2005) The test results of winter wheat varieties suitable for organic farming in Latvia. Proceedings of the seminar “Environmental friendly food production system: requirements for plant breeding and seed production (ENVIRFOOD)” 6th Framework Programme FP-2003-SSA-1-007003, May 31 – June 3, 2005, Talsi, pp. 109.-110.
3. Legzdina L., Bleidere M., Praulina O., Gaile Z., Vigovskis J., Svarta A. (2005) Performance of Latvian spring barley (Hordeum Vulgare L.) varieties and breeding lines under organic farming conditions. Proceedings of the seminar “Environmental friendly food production system: requirements for plant breeding and seed production (ENVIRFOOD)” 6th Framework Programme FP-2003-SSA-1-007003, May 31 – June 3, 2005, Talsi, pp. 108.-109.
4. Bleidere M. (2005) Comparative evaluation of grain chemical composition of different spring barley, spring wheat and oat genotypes, 4th European Young cereal Scientist and technologist workshop materials, Boku University, Vienna, pp. 35.

3. zinātniskās institūcijas izdotu starptautiski recenzētu periodisko zinātnisko izdevumu skaits un nosaukumi.
5. Zute S., Strazdina V., Bleidere M. (2005) Results of cereal varieties breeding at the State Stende Plant Breeding Station in 2004. Plant Breeding and Seed Science, IX, Jõgeva Plant Breeding Institute, Jõgeva, pp. 97.-98.
6. Bleidere M. (2005) Agronomic performance of perspective spring barley genotypes of Baltic States in Stende. Plant Breeding and Seed Science, IX, Jõgeva Plant Breeding Institute, Jõgeva, pp. 99.-102.
7. Strazdina V., Opmane Z., Bleidere M., Zute S. (2005) The results of cereal varieties suitable for organic farming in Latvia, NJF Report, Vol. 1. No 1, NJF-Seminar 369, June 15-17, 2005, Alnarp, Sweden, pp. 259.

4. Latvijas Zinātnes padomes atzītos zinātniskajos izdevumos publicēto zinātnisko publikāciju skaits un nosaukumi.
8. Malecka S., Bremanis G., Miglane V. (2005) Effect of increased nitrogen fertiliser rates on yield and grain quality of winter wheat varieties. Agronomijas vēstis (Latvian Journal of Agronomy), Nr. 8, Jelgava, LLU LF un LLMZA, 47.-52. lpp.
9. Belicka I., Bleidere M. (2005) Comparative evaluation of the yield and qualitative traits of hulless and hulled barley. Agronomijas vēstis (Latvian Journal of Agronomy), Nr. 8, Jelgava, LLU LF un LLMZA, 90.-93. lpp.
10. Legzdina L., Bleidere M., Praulina O., Gaile Z., Vigovskis J., Svarta A. (2005) Performance of Latvian spring barley (Hordeum Vulgare L.) varieties in conditions of organic farming. Agronomijas vēstis (Latvian Journal of Agronomy), Nr. 8, Jelgava, LLU LF un LLMZA, 336.-339. lpp.

5. zinātniskās institūcijas izdotu starptautiski nerecenzētu periodisko zinātnisko izdevumu skaits un nosaukumi.
11. Zute S., Strazdiņa V., Bleidere M., Maļecka S. (2005) 2005. gada aktualitātes Valsts Stendes selekcijas stacijā, Ražas svētki Vecaucē – 2005, LLU, Vecauce, 37. lpp.
12. Belicka I., Zute S., Bleidere M. (2005) Videi draudzīga pārtikas ražošanas sistēmas: prasības augu selekcijai un sēklu ražošanai, Ražas svētki Vecaucē – 2005, LLU, Vecauce, 23. lpp.
13. Belicka I., Bleidere M. (2005) Kailgraudu mieži – to perspektīvas lopbarības ražošanā. Lauku izmēģinājumi un demonstrējumi, 2004, LLKIC, Ozolnieki, 32.-35. lpp.
14. Belicka I. (2005) Graudaugu imunitātes pētījumi Stendes selekcijas stacijā. Fitopatologam Jānim Šķipsnam simts gadu, A. Pelēča lasītava, Talsi, 35.-45. lpp.
15. Maļecka S. (2005) Slāpekļa mēslojuma efektivitāte zaļmēslojuma kultūru sējumos. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2004, Ozolnieki, LLKIC, 50. – 52. lpp.
16. 16. Opmane Z. (2005) Dažādu ārzemju un vietējās izcelsmes ganību zāļaju produktivitātes salīdzinājums. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2004, Ozolnieki, LLKIC, 86. – 87. lpp.

6. publikācijas periodiskajos izdevumos.
17. Zute S. (2005) Katrs audzētājs var izvēlēties visatbilstošāko auzu šķirni. Saimnieks – Ražība, Nr. 2., 2005., 9.-11. lpp.
18. Zute S. (2005) Vai visu zinām par auzām? Saimnieks - Ražība, Nr. 1, 2005., 19-22. lpp.
19. Belicka I., Bleidere M. (2005) Bioloģiskās lauksaimniecības selekcija, šķirņu pārbaude un sēklkopība. Agropols, Nr. 12, jūnijs, 2005.,12.-13. lpp.
20. Strazdiņa V., Prauliņa O. (2005) Graudaugu šķirnes bioloģiskajiem lauksaimniekiem. Saimnieks, Nr. 1., 2005., 75.-76. lpp.
21. Kronberga A., Maļecka S. (2005) Krišanas skaitlis. Vai tritikāles klupšanas akmens? Saimnieks, Nr. 4, 2005., 24. lpp. un Nr. 5, 2005., 21. Lpp.
22. Bremanis G., Maļecka S. (2005) Samazinātas herbicīdu devas – reāla alternatīva. Agrotops, Nr. 2, 2005., 27.-28. lpp.
23. Opmane Z. (2005) Ganības lētākā un pilnvērtīgākā lopbarība. Saimnieks, Nr. 1., 2005., 12.-13. lpp.
24. Riekstiņš A. (2005) Kam pievērst uzmanību gatavojot zemi ziemājiem. Saimnieks, Nr. 9., 2005., 28.-32. lpp.
25. Riekstiņš A. (2005) Saimniekojot jāievēro augu bioloģiskās īpašības. Saimnieks, Nr. 11., 2005., 72.-73. lpp.
26. Riekstiņš A. (2005) Dabai draudzīga augsnes apstrādāšana. Agrotops, Nr. 9., 2005., 13.-16. lpp.

7. publikācijas internetā.
27. Belicka I. and Bleidere M. (2005) Variety testing for organic farming: current status and problems in Europe. Pieejams internetā:
http:// eco-pb.org/09envirfood_organicvarietytesting.pdf
http:// orgprints.org/5705/
http://www.stedeselekcija.lv
28. Belicka I. Bleidere M. (2005) Analytic observation of seminar scientific work accordiong toward objectives. Pieejams internetā:
http:// eco-pb.org/09envirfood_organicvarietytesting.pdf
http:// orgprints.org/5709/
http://www.stedeselekcija.lv
29. Belicka I. and Bleidere M. (2005) Organic food – ongoing general aspects. Pieejams internetā: http://www.stedeselekcija.lv

8. sagatavošanā.
30. Strazdina V., Rasals I.. Status of wheat genetic resources conservation and utilisation in Latvia. EPC/GR Annual reports.
31. Kopmanis J., Maļecka S., Skudra I., Vanaga I. Datormodeļa “PC–P Weeds” pārbaude un pielāgošana Latvijas apstākļiem, LLU Raksti.


ESF ERAF CORE
MEKLĒT:

AKTUĀLI.


JAUNUMI.

VSGI @ TWITTER.

KĀ MŪS ATRAST.

Adrese: "Dižzemes", p/n Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258.

Skatīt Stendes Graudaugu selekcijas institūts. lielākā kartē
Kontakti:
Tel. 63291288
Fakss: 63291289
E-pasts: stende.selekcija@apollo.lv
*