logo
social
Publikācijas, 2004

2004. gadā publicētie un sagatavotie raksti:
1. S. Maļecka, G. Bremanis. An assessment of reduced herbicide dosages to spring barley grain yield and weed density // Fr.: AFPP, Dijon, Proceedings of the 12th International Conference on Weed Biology, 2004.— pp. 549—556.
2. M. Bleidere, V. Stazdina. Cereal varieties for organic farming in Latvia // Italy: Rome, Proceedings of the First World Conference on Organic Seed, July 5—7, 2004.— pp. 186—187.
3. S. Kalinina, M. Bleidere. The results of barley breeding in the State Stende Plant Breeding station on last 10 years // Szech. Republic: Brno, Proceedings of 9th International Barley Genetic Symposium, June, 20—26, 2004.— pp. 1031—1033.
4. I. Belicka, M. Bleidere. Estimation of hulled and hulless germplazm to same qualitative traits // Letonie: International Conference of Baltic Cereal and Pea breeders “Plant Breeding for Sustainable Agriculture”, State Stende Plant Breeding Station, June 28—30, 2004.— pp. 15—16.
5. S. Kalinina, M. Bleidere. A new sprig barley varieties ‘Kristaps’ // Letonie: International Conference of Baltic Cereal and Pea breeders “Plant Breeding for Sustainable Agriculture”, State Stende Plant Breeding Station, June 28—30, 2004.— pp. 23—24.
6. I. Belicka, U. Briedis, A. Liepa. The characteristics of barley germplasm with increasedcrude protein content under Latvian conditions // Lithuania: “Vagos” research papers 64 (17) Akademija, 2004.— pp. 13—19.
7. V. Strazdiņa, M. Bleidere. Cereal varieties for organic farming in Latvia // Italy: Rome, Proceedings of the First world Conference on Organic Seed. July 5—7, 2004.— pp. 186—187.
8. V. Strazdiņa, M. Bleidere, S. Zute. Tfe first results of estimating cereal varieties for organic farming in Stende // Letonie: International Conference of Baltic Cereal and Pea breeders “Plant Breeding for Sustainable Agriculture”, State Stende Plant Breeding Station, June 28—30, 2004.— pp. 40—42.
9. V. Strazdiņa, J. Briedis. Distinctness, infirmity, stability test of cereal varieties at Stende plant breeding station, 2001—2003 // Letonie: International Conference of Baltic Cereal and Pea breeders “Plant Breeding for Sustainable Agriculture”, State Stende Plant Breeding Station, June 28—30, 2004.— pp. 43—46.
10. S. Zute, M. Gruntiņa. Oat varieties’Stendes Dārt’ // Letonie: International Conference of Baltic Cereal and Pea breeders “Plant Breeding for Sustainable Agriculture”, State Stende Plant Breeding Station, June 28—30, 2004.— pp. 47—49.
11. Z. Opmane. Spring weat varieties testingin State Stende Plant Breeding station // Letonie: International Conference of Baltic Cereal and Pea breeders “Plant Breeding for Sustainable Agriculture”, State Stende Plant Breeding Station, June 28—30, 2004.— pp. 38—39.
12. S. Maļecka, G. Bremanis. Herbicīdu samazinātu devu ietekme uz sējuma nezālainību un vasaras miežu ražību // Jelgava: LLU, Agronomijas vēstis, Nr. 6, 2004.— 111.—115. lpp.
13. S. Maļecka, V. Strazdiņa. Rudzu šķirņu produktivitāte un graudu kvalitāte // Jelgava: LLU, Agronomijas vēstis, Nr. 6, 2004.— 40.—46. lpp.
14. A. Balandins. Vasaras kviešu šķirņu salīdzinājums Valsts Stendes selekcijas stacijā // Ozolnieki: LLKIAC, Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2003., 2004.— 35.—36. lpp.
15. M. Krotovs, S. Maļecka. Dažādu mēslošanas paņēmienu ietekme uz ziemas kviešu ražību un kvalitāti // Ozolnieki: LLKIAC, Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2003., 2004.— 11. – 14. lpp.
16. S. Maļecka. Slāpekļa mēslojuma efektivitāte zaļmēslojuma kultūru sējumos // Ozolnieki, LLKIAC: Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2003., 2004.— 87.—90. lpp.
17. Z. Opmane Dažādu ārzemju un vietējās izcelsmes ganību zālāju produktivitātes salīdzinājums // Ozolnieki: LLKIAC, Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2003., 2004.— 100.—101. lpp.
18. V. Strazdiņa, M. Bleidere, M. Gruntiņa. Latvijā audzēto graudaugu šķirņu piemērotība lauksaimniecības produkcijas ražošanai, izmantojot bioloģiskās saimniekošanas metodes // Ozolnieki: LLKIAC, Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2003., 2004.— 117.—121. lpp.
19. M. Gruntiņa, M. Bleidere, Z. Opmane, V. Strazdiņa. Graudaugu šķirņu salīdzinājuma rezultāti Stendē 2004. Gadā // Vecauce: LLU, Ražas svētki Vecaucē — 2004, 2204. gada sezona — dabas kaprīžu un Eiropas Savienības kontekstā, 2004.— 37. lpp.
20. S. Zute Vai visu zinām par auzām? // Saimnieks-Ražība, Nr. 1, 2005.— 19.—22. lpp.
21. S.Zute Vai selekcijas stacijai būs sava vieta ES? // Agropols-Ražība Nr.6, 2004— 6. —7.lpp.
22. S.Zute Pirmais gads Eiropā.Ceru, ar pašcieņu// Agropols – Ražība, Nr.11, 2004 — 3.—4.lpp.
23. S.Zute Lielmaņa prēmija – Uldim Miglavam un Mārai Gruntiņai // Agropols-Ražība, Nr.12, 2004 —12.lpp.

Iesniegti publicēšanai:
24. S. Kaļiņina, M. Bleidere. Vasaras miežu šķirnes ‘Druvis’ izveidošana un raksturojums // Agronomijas Vēstis
25. V. Strazdiņa, O. Prauliņa. Graudaugu šķirnes bioloģiskajiem lauksaimniekiem // Saimnieks–Ražība
26. Z. Opmane. Ganības – lētākā un pilnvērtīgākā lopbarība // Saimnieks–Ražība
27. S.Zute Par auzu šķirnēm // Saimnieks – Ražība


ESF ERAF CORE
MEKLĒT:

AKTUĀLI.


JAUNUMI.

VSGI @ TWITTER.

KĀ MŪS ATRAST.

Adrese: "Dižzemes", p/n Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258.

Skatīt Stendes Graudaugu selekcijas institūts. lielākā kartē
Kontakti:
Tel. 63291288
Fakss: 63291289
E-pasts: stende.selekcija@apollo.lv
*